Her yıl, ülkenin yeraltındaki boruların seviyesine kadar toprağın donduğu bölgelerinde, ilk dondan önce sulama sistemini "boşaltma" tüm sistemler için önem arz eder.
 

Kışa hazırlıkla ilgili olası tehlikeler nedeniyle bir profesyoneli aramak en iyisidir.

 

Sistemdeki suyun bir miktarını boşaltsanız bile, kalan su donabilir, genleşebilir ve PVC boruları (sert, beyaz borular) bağlantı yerlerinden çatlatabilir. Donma olan birçok iklimde polietilen borular (esnek, siyah borular) kullanılmaktadır. Polietilen boru daha esnek olmasına ve basınç altında genişleyebilmesine rağmen, içinde bırakılan su, donarak boru çeperini çatlatabilir. Geri akış tertibatında donan su iç bileşenlere zarar verir ve olasılıkla pirinç gövdeyi çatlatır.

Sulama sisteminizde don hasarını en aza indirmek için, sulama sisteminizi "kışa hazırlamanız" gerekir. "Kış hazırlığının" zorunlu olduğu bölgelerdeki sulama sistemlerinin uygulaması üç su boşaltma türünden biri düşünülerek yapılır: manuel boşaltma, otomatik boşaltma veya havayla boşaltma. Sisteminizin türünü bilmiyorsanız, havayla boşaltma yöntemini kullanmak en iyisidir.

Manuel Drenaj Yöntemİ

Sulama borularının uçlarında ve alçak noktalarında manuel vanalar varsa bunları kullanın. Bu sistemleri boşaltmak için, sulama suyu girişini kapatın (kapatma genellikle bodrumda bulunur ve bir sürgülü/ glob vana, küresel vana veya tahliye vanasıdır. - aşağıdaki çizimlere bakın) ve tüm manuel boşaltma vanalarını açın. Ana hattaki su boşaldığında, boyler drenaj vanasını veya tahliye vanası drenaj tapasını (bölgenizde hangisi kullanılıyorsa) açın ve kesme vanası ile çek valf arasında kalan tüm suyu tahliye edin Çek valf üzerindeki test vanalarını açın. Sprinklerinizde çek valfler varsa, sprinklerinizi yukarı çekerek suyun sprinkler gövdesinin altından boşalmasını sağlamanız gerekir. Drenaj vanalarının konumuna bağlı olarak, ,çek valflerde, borularda ve sprinklerde bir miktar su kalmış olabilir. Suyun tamamı boşaldığında, manuel boşaltma vanalarının tümünü kapatın.

Otomatik Drenaj Yöntemİ

Sulama borularının uçlarında ve alçak noktalarında otomatik boşaltma vanaları varsa bunları kullanın. Borulardaki su 10 PSI altında olduğunda bunlar otomatik olarak açılır ve suyu boşaltır. Bunları etkinleştirmek için, sulama suyu girişini kapatın (kapatma genellikle bodrumda bulunur ve bir sürgülü/ glob vana, küresel vana veya tahliye vanasıdır. - aşağıdaki çizimlere bakın) ve sistem basıncını tahliye etmek için bir istasyonu etkinleştirin. Ana hattaki su boşaldığında, boyler drenaj vanasını veya tahliye vanası drenaj tıpasını (bölgenizde hangisi kullanılıyorsa) açın ve kesme vanası ile çek valf arasında kalan tüm suyu tahliye edin Çek valf üzerindeki test vanalarını açın. Sprinklerinizde çek valfler varsa, sprinklerinizi yukarı çekerek suyun sprinkler gövdesinin altından boşalmasını sağlamanız gerekir. Drenaj vanalarının konumuna bağlı olarak, ,çek valflerde, borularda ve sprinklerde bir miktar su kalmış olabilir.

Bazı yerlerde ana hatta (sulama suyu girişini kesme vanası ile diğer vanalar arasındaki boru) manuel boşaltma sistemi ve lateral hatlarda (vanalarla sprinkler arasındaki boru) otomatik boşaltma sistemi bulunan bir kombinasyon olabilir.

"Havayla Drenaj" Yöntemİ

Spreyde havayla drenaj
 
 

Rotorda havayla drenaj

UYARI! ANSI onaylı koruyucu gözlük takın! Basınçlı havayla sistem boşaltılırken çok dikkatli olunmalıdır. Basınçlı hava ve uçuşan parçacıklar başta gözde olmak üzere önemli yaralanmalara neden olabilir. Her zaman ANSI onaylı koruyucu gözlük takın ve havayla boşaltma sırasında bir sulama bileşeninin (borular, sprinkler ve vanalar) üstünde durmayın. Önerildiği gibi yapmazsanız ağır yaralanma olabilir! Bu "Kışa Hazırlık" yöntemini, lisans sahibi nitelikli bir müteahhidin uygulaması önerilir. Havayla boşaltma yönteminde, 2 inç veya daha küçük ana hatlar için Dakikadaki Ft Küp (CFM) derecesi 80-100 arasında olan bir hava kompresörü kullanılır. Bu tür kompresörler yerel ekipman kiralayan yerlerden kiralanabilir. Kompresör, çek valfden sonra yer alan bir quick kaplin , hortum musluğu veya başka bir tür bağlantıyla ana hatta bağlanır. Basınçlı hava çek valfden içinden geçecek şekilde verilmemelidir. "Havayla boşaltmayı" başlatmak için, sulama suyu girişini kapatın ve kompresör vanası kapalı durumdayken hava kompresörünün hortumunu bağlantı yerine takın. En yüksekte ve kompresörden en uzakta bulunan bölgedeki veya sprinklerdeki kontrol ünitesinde bulunan istasyonu etkinleştirin. çek valf izalosyan vanalarını kapatın. Sonra kompresörün vanasını yavaşça açın; böylece hava yavaş yavaş sulama sistemine girecektir. Hava basıncı o bölgedeki anma basıncı en düşük olan bileşenin belirtilen maksimum çalışma basıncının altında olmalıdır ve 80 PSI'yı ASLA aşmamalıdır.

Kompresörden en uzak istasyondan/bölgeden başlayıp yavaş yavaş kompresöre en yakın istasyona/bölgeye ilerleyerek tüm istasyonlar/bölgeler sırayla etkinleştirilmelidir. Her istasyon/bölge başlıklardan su çıkışı bitinceye kadar etkinleştirilmelidir; bu her istasyon/bölge için yaklaşık iki dakika veya daha fazla sürecektir. Her istasyon/bölge için tek bir uzun döngü yerine iki veya üç kısa döngü kullanılması daha iyidir. İstasyon/bölge kuru hale geldiğinde borulara hava vermeye devam etmeyin. Kuru borulardan geçen basınçlı hava sürtünmeye neden olabilir ve sürtünme de ısınmaya ve hasara neden olabilir.

Ek Adımlar

Sulama sistemindeki su boşaltıldıktan sonra, hava kompresörünü çıkarın ve kalmış olabilecek hava basıncını tahliye edin. Çek valfiniz (en yaygın kullanılan çek valf Basınç Vakum Kesicisi olarak adlandırılır) küresel vanalar içeriyorsa, geri akış aygıtındaki izolasyon vanalarını defalarca açıp kapatarak üst bölgelerde kalmış su varsa boşaldığından emin olun. Yalıtım vanaları 45° açıda açık (yaklaşık 1/2 açık) bırakın ve test tapalarını açın.

Vana Türleri

Bir hidrolik kontrol sistemi mi hazırlıyorsunuz?

Sinyal kontrol borularına giden suyu kapatın ve saha borularını boşaltın.

Dış mekana monte edilmiş kontrol üniteleri?

Gücü açık ve düğmeyi/şalteri "Kapalı" konumda bırakın. Transformatörün sıcaklığı kasasını yeterince ılık tutar ve kontrol ünitesi kasası içinde yoğunlaşma olmasını engeller. Düğmenin "Kapalı" konumda olması denetleyicinin sahadaki solenoidleri çalıştırmasını önler.

İç mekana monte edilmiş kontrol üniteleri?

Gücü açık ve düğmeyi/anahtarı "Kapalı" konumda bırakabilirsiniz YA DA yedek pili çıkarıp transformatörün fişini çıkarabilirsiniz.

Yağmur Sensörleri?

Yağmur sensörünü kış aylarına hazırlamak için yapılacak pek bir şey yoktur. Sensörünüz yağmuru yakalayan bir kap veya kase tipiyse, suyu boşaltıp sensörün üzerine plastik poşet geçirmeniz iyi olabilir. Bu, kap veya kase içinde suyun birikmesini ve donmasını önler. Sensörünüz plaka veya disk tipiyse, plakaları çıkarıp kış ayları boyunca depoda saklamanız iyi olabilir. Böylece nemli plakalar donmaz.

 • Basınç Vakum Kesicisi

  1. PVB Test Tapaları
  2. Yalıtım Küresel Vana Girişi
  3. Yalıtım Küresel Vana Çıkışı
 • Donma Olan İklimlerde İç Bağlantı Noktası

  1. Boyler Vanası
  2. Sulama Suyu Kapatma Vanası
  3. Ana Su Kapatma Vanası
  4. Su Sayacı
 • Sürgülü Vana

 • Küresel Vana

 • Tahliye Vanası

 • Boyler Vanası

"HAVAYLA ÜFLEME" ile Kışa Hazırlıkta YAPILMAMASI Gerekenler

UYARI! ANSI ONAYLI KORUYUCU GÖZLÜK TAKIN! Basınçlı havayla sistem boşaltılırken çok dikkatli olunmalıdır. Basınçlı hava ve uçuşan parçacıklar başta gözde olmak üzere önemli yaralanmalara neden olabilir. Her zaman ANSI onaylı koruyucu gözlük takın ve havayla boşaltma sırasında bir sulama bileşeninin (borular, sprinkler ve vanalar) üstünde durmayın. ÖNERİLDİĞİ GİBİ YAPMAZSANIZ AĞIR YARALANMA MEYDANA GELEBİLİR!!

 1. Hava basıncının PVC borular kullanılan sistemlerde 80 PSI'yı ve polietilen boru kullanılan sistemlerde 50 PSI'yı aşmasına izin vermeyin.
 2. Sistemde basınçlı hava varken tüm parçalarının üzerinde durmayın.
 3. Hava kompresörünün başından ayrılmayın.
 4. Sistemi bir çek valf veya pompa üzerinden hava geçirerek boşaltmayın. Önce sistemi boşaltın, sonra da geri akış aygıtını veya pompayı tahliye edin..
 5. Havayla boşalttıktan sonra manuel boşaltma vanalarını açık bırakmayın.