Bezprzewodowy czujnik Mini-Clik – regulacja i obsługa

Wybierz jedną z poniższych opcji, aby uzyskać pomoc dotyczącą bezprzewodowego czujnika Min-Clik.

Opcjonalna technologia Quick Response

Aby skorzystać z technologii Quick Response, funkcji, która natychmiast wyłącza system, gdy tylko zaczną się opady deszczu, należy otworzyć gumową osłonę, aby opady deszczu uderzyły w dyski technologii Quick Response. To ustawienie zastąpi dostosowane ustawienia w zakresie opadów.

 
Pomijanie czujnika

Czujnik można pominąć za pomocą wbudowanej w odbiornik funkcji obejścia (bypass). Aby pominąć czujnik, naciśnij przycisk SENSOR BYPASS na odbiorniku. Dioda stanu pominięcia czujnika zmieni kolor na czerwony, gdy czujnik zostanie pominięty.

Ponowne naciśnięcie przycisku SENSOR BYPASS spowoduje ponowne włączenie czujnika i zgaśnięcie diody stanu pominięcia czujnika.
Ustawianie adresu nadajnika w odbiorniku

Każdy nadajnik jest produkowany z unikatowym adresem. Odbiornik musi znać ten adres, aby pracować z danym nadajnikiem. Ten krok jest konieczny tylko wtedy, gdy nadajniki i odbiorniki są kupowane osobno.

 1. Przed podłączeniem zasilania do odbiornika (żółte przewody) naciśnij i przytrzymaj przycisk bypass na odbiorniku.
 2. Gdy przycisk bypass jest wciśnięty, podłącz zasilanie do odbiornika. Dioda stanu czujnika powinna zaświecić się na żółto, wskazując, że odbiornik jest gotowy do zapamiętania nowego adresu.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk szybkiego reagowania na nadajniku.
 4. W ciągu czterech sekund dioda stanu czujnika odbiornika powinna zmienić kolor na czerwony. Odbiornik nauczył się adresu, który zostanie zachowany nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu.
 5. Zwolnij przycisk na nadajniku. Dioda stanu czujnika powinna zmienić kolor na zielony.

Uwaga: jednostki zakupione jako zestaw będą miały już wstępnie ustawiony adres komunikacyjny. Podawanie adresu nie jest konieczne. Jeśli jednak odbiornik lub nadajnik zostanie wymieniony, konieczne będzie zresetowanie adresu.

Czas pracy na baterii

Bezprzewodowy czujnik Mini-Clik został zaprojektowany tak, aby dzięki hermetycznej, bezobsługowej baterii działał przez co najmniej 5 lat. Czujnik jest dostępny jako część zamienna (WMCLIK-TR). W przypadku konieczności zmiany czujnika, odbiornik będzie musiał nauczyć się nowego adresu czujnika.

 
Sprawdzanie stanu baterii czujnika
 
 1. Naciśnij i przytrzymaj trzpień technologii Quick Response w górnej części czujnika.
 2. W ciągu kilku sekund dioda LED na spodzie czujnika zacznie krótko migać.
 3. Zwolnij trzpień, a dioda LED zacznie ponownie migać. Jeśli dioda LED miga, bateria w czujniku jest w dobrym stanie.
Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy z bezprzewodowym czujnikiem Mini-Clik, wykonaj poniższe proste czynności przed założeniem, że urządzenie jest uszkodzone, i jego wymianą.

System w ogóle się nie włącza
 • Sprawdź, czy tarcze czujnika są suche, a przełącznik „klika” swobodnie, włącza się i wyłącza. W tym celu naciśnij górną część trzpienia.
 • Poszukaj przerw w przewodzie prowadzącym do odbiornika i sprawdź wszystkie połączenia.
 • Sprawdź, czy temperatura powietrza na zewnątrz jest wyższa niż 3°C.
 
System nie wyłącza się nawet po obfitych opadach deszczu
 • Usuń przewód połączeniowy (mostek) czujnika z dwóch zacisków SEN. Sprawdź, czy deszcz pada na czujnik.
 • Poszukaj przerw w przewodzie prowadzącym do odbiornika i sprawdź wszystkie połączenia.
 • Sprawdź stan baterii w czujniku.
 
Dioda LED obejścia czujnika miga na czerwono
 • Sprawdź, czy bateria w czujniku jest sprawna.
 • Sprawdź, czy wokół anteny czujnika lub odbiornika nie ma przeszkód.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem