A2C-CELL-E - Anten Kurulumu

Plastik kontrol üniteleri

Plastik duvar montaj parçasının üst kısmında, kontrol ünitesinin üstündeki basılı daire ile gösterilen yere dikkatlice ½" (13 mm) delik açın. Delme işleminden sonra geride kalan tüm plastik kalıntıları temizleyin. Anten aksamından somunu sökün. Anten kablosunu delikten ve somundan geçirin. Muhafaza deliği ve montaj dişleri arasındaki boşluğu doldurarak deliğin çevresine (RTV) sızdırmazlık maddesi uygulayın. Somunu iyice sıkın. Anten kablosunu kontrol ünitesinin çerçevesinin arkasındaki kanaldan ara yüz paneldeki modüle yönlendirin. Kablo sıkışmadan kapının açılıp kapanmasına izin verecek kadar gevşek bırakın. Kabloyu modüle bağlayın ve elle sıkın. Anten kablosunu braketteki delikten geçirin. Anteni somunla brakete takın. Somunu iyice sıkın. Kabloyu, braketten kablo kanalının aşağısına, muhafazasının altındaki kablo deliklerini kullanarak, kontrol ünitesinin içine yönlendirin. Anten kablosunu kontrol ünitesinin çerçevesinin arkasındaki kanaldan ara yüz paneldeki modüle yönlendirin. Kablo sıkışmadan kapının açılıp kapanmasına izin verecek kadar gevşek bırakın. Kabloyu modüle bağlayın ve elle sıkın.

Mevcut metal muhafazalar

Anten, kontrol ünitesi muhafazasının dışına metal bir braket üzerine monte edilmelidir. Muhafazayı doğrudan delmeyin. Bu kurulum, kurulumu tamamlamak için bir Hunter model 10010100 duvar braketi gerektirir. Antende yaklaşık 9' (2,8 m) kablo bulunur. Anten kablosunun kablo borusundan kontrol ünitesinin altındaki kablo boru açıklıklarından girebileceği şekilde bir yer seçin ve sonra kabloyu ara yüzün arkasındaki hücresel modüle bağlayın. Montaj yüzeyine uygun montaj donanımı ile braketini duvarda mümkün olduğunca yükseğe monte edin. Anten kablosunu braketteki delikten geçirin. Anteni somunla brakete takın. Somunu iyice sıkın. Kabloyu, braketten kablo kanalının aşağısına, muhafazasının altındaki kablo deliklerini kullanarak, kontrol ünitesinin içine yönlendirin. Anten kablosunu kontrol ünitesinin çerçevesinin arkasındaki kanaldan ara yüz paneldeki modüle yönlendirin. Kablo sıkışmadan kapının açılıp kapanmasına izin verecek kadar gevşek bırakın. Kabloyu modüle bağlayın ve elle sıkın.

Geleceğin metal kontrol üniteleri (2020'nin sonlarına doğru satışa sunulacak)

Metal kontrol üniteleri, kontrol ünitesinin üstünde önceden delinmiş bir fabrika deliğinde bir delik kapak düzeneği içerecektir. Fişi çıkarmak için kontrol cihazının iç kısmındaki somunu çıkarın. Kabloyu önceden açılmış delikten ve anten somunundan geçirin. Ardından antendeki somunu iyice sıkın. Muhafaza deliği ve montaj dişlileri arasındaki boşluğu doldurarak deliğin çevresine (RTV) sızdırmazlık maddesi uygulayın. Anten kablosunu kontrol ünitesinin çerçevesinin arkasındaki kanaldan arayüzdeki modüle yönlendirin. Kablo sıkışmadan kapının açılıp kapanmasına izin verecek kadar gevşek bırakın. Kabloyu modüle bağlayın ve elle sıkın.

Plastik Ayaklı

Plastik kaide montajı için Hunter model 10010000 plastik kaide kapak adaptörü gereklidir. Anten kablosunu braketteki delikten geçirin. Anteni verilen somunla montaj braketine sabitleyin. Braketi, anten gösterildiği gibi kaide kapağındaki girintiye çıkacak şekilde takmak için birlikte verilen vidaları kullanın. Anten kablosunu sabitlemek ve kapak kapalıyken kablonun sıkışmasını önlemek için plastik kablo kılavuzlarını gösterildiği gibi takın. Kabloyu arayüz çerçevesinin yan tarafındaki delikten aşağı doğru yönlendirin. LTE modülündeki konnektöre bağlayın.

Anten kablosunun herhangi bir metal kısmının güç açıkken metale veya toprak zemine temas etmesine izin vermeyin. Kontrol ünitesinin gücünü açın. Kontrol ünitesi yeniden başlatıldıktan sonra Ana ekranın alt kısmında ağ simgesi görünür.

Hala yardıma ihtiyacın var mı? Buradayız.

Bize hangi konuda desteğe ihtiyacınız olduğunu söyleyin, biz de sizin için en iyi çözümü bulalım.

İletişim Desteği