Support
BTT Support

BTT - Overview

Önemli Güvenlik Talimatları

 • Bu talimatları okuyun, saklayın ve bu talimatlara uyun.
 • Tüm uyarıları dikkate alın.
 • Yalnızca üreticinin belirttiği aksesuarları kullanın.

 

Bluetooth Bilgileri

 • Çalışma frekans bandı: 2400 MHz ila 2480 MHz.
 • Bluetooth: 20 dBm EIRP’den az maksimum verici gücü
 • Bluetooth Low Energy: Maksimum güç tayfı yoğunluğu 10 dBm/MHz EIRP’den azdır

 

Uyarılar ve İkazlar

 • Bu üründe izin verilmeyen değişiklikler YAPMAYIN.
 • Ürünü ateşten ve sıcak yüzeylerden uzak tutun.
 • Pil takılı ürünleri aşırı sıcağa maruz bırakmayın (ör. doğrudan gün ışığında bırakmayın, ateşe yaklaştırmayın vb.).
 • Ürün etiketi, ürünün arkasındadır.
 • Yalnızca aynı veya eşdeğer özellikteki pil türüyle değiştirin. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun şekilde imha edin.
 • Yeni ve eski pilleri veya başka türdeki pilleri birbiriyle KARIŞTIRMAYIN.
 • Pilleri normal oda sıcaklığında serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.
Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Evet | No