HC - BÖLGE BİLGİSİNE BAKILMASI

Bölge Özet ekranından görmek istediğiniz bölgeye tıklayınız. 

 Bölge Adı

Bir Bölgeyi Manüel olarak Ayarlamak için "Run" (Çalıştır) veya "Stop" (Dur) tuşlarına basınız

 Çalışma Süresi ve Uzunluğu

Bölge için ölçülen akım (sadece 12 Bölge)

 Su Kullanımı (HC Debi ölçer kullanılıyorsa)

  Sensör (konfigüre edildiyse)

Sulama Sıklığı

Mevcut Bölge Numarası

Bölge Durumu ekranı, aşağdaki bilgiyi görmenizi sağlar - 

  • Zone Name (Bölge Adı): Hydrawise uygulamasında konfigüre ettiğiniz Bölgenin adıdır. 
  • Sensor (Sensör): Hydrawise uygulamasında konfigüre edildiyse, mevcut sensörün durumu
  • Water Use (Su Kullanımı): Çalışan bölge için su kullanımı. Bu sadece kurulu bir debi ölçeriniz varsa ve bölge şu anda çalışıyorsa gösterilir. 
  • Current (Akım): Tüm solenoidlerin kullandığı akımı gösterir (konfigüre edildiyse master solenoid dahil olmak üzere). Genellikle, tek bölge çıkışına bağlı solenoid sayısına bağlı olarak 200mA'dan 600mA'ya değişen bir değer. Kontrol ünitesi, hatalı solenoid veya kablolamayı belirten yaklaşık  800mA'dan fazlasını tespit ederse, otomatik olarak bölgeyi durduran bir güvenlik moduna sahiptir. 

Bölge Durum ekranı, "Run" (Çalıştır) tuşu ile bir bölgeyi manüel olarak çalıştırmaya imkan sağlar. Başladığında, bölge konfigüre edilmiş çalışma süresi boyunca çalışacaktır. Bu, bölge manüel olarak çalışıtırılmaya başlanmadan "Run Time" (Çalışma Süresi)'ne tıklanarak geçersiz kılınabilir. 

Bir bölge çalışmakta olduğunda, çalışan bölgeyi durdurabilmeniz için "Run" (Çalıştır) tuşu, "Stop" (Durdur) olarak değişecektir.

Hala yardıma ihtiyacın var mı? Buradayız.

Bize hangi konuda desteğe ihtiyacınız olduğunu söyleyin, biz de sizin için en iyi çözümü bulalım.

İletişim Desteği