Zawory PGV-ASV – instalacja

Wszystkie zawory antysyfonowe firmy Hunter Industries powinny być instalowane nad ziemią i co najmniej od 6 do 12 cali (od 15 do 30 cm) powyżej najwyższego zraszacza, aby zapobiec ciśnieniu wstecznemu lub wyciekom. Instalacje na jakiejkolwiek niższej wysokości mogą spowodować niebezpieczny przepływ wsteczny. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami, aby zweryfikować tę wysokość dla danego obszaru. Nie wolno instalować żadnych innych zaworów odcinających między zaworem antysyfonowym a głowicami zraszaczy. Nie wolno zakopywać tego produktu.  W obszarach, w których występują mrozy, należy przewidzieć możliwość opróżniania systemu za pomocą zaworu spustowego i zaworu odcinającego zainstalowanego na głównej linii zasilającej system zraszaczy. Aby zapewnić całkowite opróżnienie zaworu po odcięciu dopływu wody, należy włączyć zasilanie elektryczne każdego zaworu na co najmniej 2–3 minuty. Spowoduje to odpowietrzenie górnej części zaworu, co umożliwi maksymalne opróżnienie systemu. Zawory antysyfonowe ASV-075 i ASV-101 są przystosowane do pracy przy ciśnieniu do 150 PSI przy 110°F (43°C). Regulacja przepływu może być używana do redukcji ciśnienia za zaworem w instalacjach wysokociśnieniowych.

Montaż zaworu
  1. Przed montażem dokładnie przepłukać przewód, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
  2. Na wszystkich połączeniach gwintowanych zaworów z rurami używać wyłącznie pasty lub taśmy teflonowej. Uwaga: nie używać na połączeniach gwintowanych kleju do rur ani rozpuszczalnika. Po nałożeniu pasty lub taśmy wokół gwintu zewnętrznego adaptera lub złączki wkręcić adapter lub złączkę do zaworu. Dokręcić ręcznie, a następnie za pomocą klucza obrócić adapter lub złączkę z gwintem zewnętrznym dodatkowo o ½ obrotu, aby zapewnić dobre uszczelnienie. Nadmierne dokręcenie złączy może spowodować uszkodzenie zaworu.
  3. W przypadku korzystania z adapterów za gwintem zewnętrznym lub wersji ślizgowej zaworu ASV przykleić adaptery lub zawór do rury (należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi rodzaju stosowanego kleju). W przypadku korzystania ze złączki gwintowanej zastosować tę samą procedurę, co powyżej, w odniesieniu do połączeń gwintowanych na przewodzie głównym i dalszych przewodach rurowych.
  4. Włączyć główny dopływ wody, aby sprawdzić szczelność połączeń. Zawory mogą otworzyć się przy pierwszym zwiększeniu ciśnienia i zamkną się w ciągu 1 minuty.
Podłączenie elektryczne

Wszystkie automatyczne zawory antysyfonowe firmy Hunter Industries są dostarczane z elektromagnesem 24 V. Elektromagnes należy podłączać wyłącznie do sterownika, który wykorzystuje zatwierdzony transformator 24 VAC klasy 2 jako źródło zasilania, za pomocą przewodów z atestem do bezpośredniego zakopania. Przewody zaworów mogą być zakopane. Wszystkie połączenia przewodów powinny być wykonane przy użyciu wodoodpornych złączy. Należy poprowadzić jeden wspólny przewód do każdej lokalizacji, aby obsłużyć wszystkie zawory w tej lokalizacji. Uwaga: należy pozostawić wystarczająco dużo luzu na przewodach elektromagnesu, aby umożliwić jego demontaż w razie konieczności przeprowadzenia konserwacji w przyszłości.

Ostrzeżenie: nie wolno podłączać przewodów elektromagnesu do zasilania 110 V AC, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia lub porażenie prądem.

Tryb obsługi ręcznej

Zawory ASV-075 i ASV-101 można obsługiwać ręcznie na dwa sposoby – przez wewnętrzne ręczne odpowietrzanie i zewnętrzne ręczne odpowietrzanie. Aby ręcznie obsłużyć zawór, wybierz jedną z poniższych procedur. Obrócić elektromagnes o ¼ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara lub odkręć odpowietrzającą o ¼ obrotu. Aby zatrzymać obsługę ręczną, wystarczy dokręcić elektromagnes lub śrubę odpowietrzającą do pierwotnego położenia. Zawór zamknie się w ciągu 15 sekund.

Regulacja sterowania przepływem

Otworzyć zawór elektrycznie lub ręcznie. Przy otwartym zaworze i pełnym ciśnieniu w układzie obrócić uchwyt regulacji przepływu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zraszacze zaczną wypuszczać kropelki wody z minimalnym zamgleniem. Przepływ jest teraz ustawiony dla tego systemu zraszaczy.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem