Zawory – serwisowanie zaworów typu Jar-Top

Oto kilka wskazówek dotyczących naprawy zaworów.

1

Przełączyć sterownik nawadniania w tryb „System wyłączony”, aby nie uruchamiał programu podczas konserwacji zaworu.

2

Odciąć główny dopływ wody. Otwarcie zaworu pod ciśnieniem jest niebezpieczne i może spowodować obrażenia.

3

Odkręcić elektromagnes (cylinder z dwoma przewodami), obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

4

Odkręcić zewnętrzny pierścień zaworu, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli nie można odkręcić go ręcznie, należy delikatnie użyć dużych szczypiec nastawnych.

5

Membrana może pozostać w korpusie lub skleić się z pokrywą. Zdjąć pokrywę, membranę, sprężynę i pierścień podtrzymujący. Zwrócić uwagę na orientację poszczególnych elementów, aby można było je poprawnie złożyć. Sprawdzić stan membrany i sprężyny. Membrana powinna być czysta, gładka, bez rozdarć i perforacji. Uszczelka powinna być czysta, bez nacięć, wgnieceń i otarć. Umyć membranę czystą wodą, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogły się tam osadzić. Sprężyna membrany powinna być nienaruszona i poprawnie rozprężać się po ściśnięciu.

6

Sprawdzić korpus zaworu i usunąć wszelkie zanieczyszczenia, kamyki lub brudną wodę. Gniazdo membrany w korpusie powinno być czyste i wolne od nacięć, rowków lub otarć. Następnie sprawdzić, czy w portach elektrozaworu nie ma mniejszych zanieczyszczeń. Można to zrobić, przepychając mały kawałek drutu przez otwór, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

7

Zmontować ponownie zawór w odwrotnej kolejności od sposobu, w jaki został rozłożony. Membrana powinna zostać tak umieszczona, aby jej warga znalazła się w pasującym rowku zarówno na korpusie, jak i na pokrywie. Pierścień górny należy dokręcać tylko ręcznie. Nadmierne dokręcanie może uszkodzić zawór.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem