PGP Sprinkler Ayarlama Talimatları

Açı Ayarı

Ayarlanabilir kafalar yaklaşık 180 dereceye önceden ayarlanmıştır. Sprinkler'ler su açıkken veya kapalıyken ayarlanabilir. İlk ayarlamaların kurulumdan önce yapılması önerilir.

 1. Avuç içinizi kullanarak, döner başlığı sol durma noktasına kadar saat yönünün tersine çevirerek, kesintiye uğrayan rotasyon döngülerini tamamlayın.
 2. Nozul ucu döner başlığını sağ durma noktasına kadar saat yönünde döndürün; burası açının sabit tarafıdır. Nozul döner başlığı, açı ayarlamaları için bu konumda tutulmalıdır.

Not: Sağ durma noktası değişmez.

Açıyı Artırmak için

 1. Hunter anahtarının plastik anahtar ucunu, ayarlama yuvasına sokun.
 2. Nozul döner başlığını sağ durma noktasında tutarken, anahtarı saat yönünde çevirin. Anahtarın her tam 360°'lik dönüşü, açıyı 90° artırır.
 3. 40° ile 360° arasında herhangi bir açıya ayarlayın.
 4. 360°'lik (tam daire) maksimum açıya ulaşıldığında anahtarın dönmesi durur veya bir mandal sesi duyulur.

 

Açıyı Azaltmak için

 1. Hunter anahtarının plastik anahtar ucunu, ayar yuvasına sokun
 2. Nozul döner başlığını sağ durma noktasında tutarken, anahtarı saat yönünün tersine çevirin. Anahtarın her tam 360°'lik dönüşü, açıyı 90° azaltır.
 3. 40° ile 360° arasında herhangi bir açıya ayarlayın
 4. 40°'lik minimum açıya ulaşıldığında anahtarın dönmesi durur veya bir mandal sesi duyulur.

Atış Yarıçapı / Mesafesi

Hunter anahtarının çelik altıgen ucunu, yarıçap ayarlama vidasına sokun. Yarıçapı artırmak için vidayı saat yönünde (su akışına doğru), azaltmak için saat yönünün tersine çevirin. Yarıçap %25 küçültülebilir.

Dikkat: Ayar vidasının saat yönünde beş tam turdan fazla döndürülmesi, yarıçap ayarlama vidasının kaybedilmesiyle sonuçlanabilir.

Nozul Montajı

 1. Hunter anahtarının plastik anahtar ucunu sprinkler'in kaldırma yuvasına sokun ve 90° döndürün. Yükselticiyi yukarı çekip nozul yuvasına erişin

 2. Hunter anahtarının çelik altıgen anahtarını kullanarak, yarıçap ayarlama vidasını saat yönünün tersine çevirip nozul yuvası ağzını engellemediğinden emin olun. Daha önce bir nozul takıldıysa, ayar vidası geri çekilip su açılarak veya nozul “kulakları” bir kargaburun penseyle dışarı çekilerek çıkartılabilir.

 3. İstediğiniz nozulu nozul yuvasına kaydırın. Yuva açısının 25° olmasına dikkat edin. “Kulaklar”, nozul aralığı vida dişlileri doğrudan arada olacak şekilde ayarlanmalıdır. Ardından nozul aralığı vidasını sıkın. Kauçuk kapakta bir okla birlikte yükselmiş çıkıntı, her zaman nozul konumunu ve sprinkler geri çekildiğinde suyun akışı yönünü gösterir.

 

Açının Sağ (Sabit) Tarafını Hizalama

Açının sağ tarafı düzgün bir şekilde hizalanmazsa, yürüdüğünüz yollar sulanabilir veya çim alanı kuru kalabilir. Sağ taraf açısı kolayca yeniden hizalanabilir. Sağ durma noktasını yeniden hizalamak için sprinkler gövde tertibatının tamamını ve altındaki bağlantı parçasını sola veya sağa (istediğiniz yönde) çevirin. Bunun yapılması için, sprinkler muhafazasını kavramanıza imkan tanımak üzere sprinkler'in çevresindeki toprak geçici olarak kaldırılmalıdır.

Sağ açıyı sıfırlamanın diğer bir yolu ise, gövde kapağını saat yönünün tersine çevirerek iç tertibatın gövdeden çıkarılmasıdır. Çıkarıldıktan sonra, nozul döner başlığını sağ durma noktasına döndürün, iç tertibatı ise nozul sulamak istediğiniz alanın sağ tarafına hizalanacak şekilde gövdeye tekrar vidalayın. Bu noktada sağ açı durma noktasını yeniden hizalamış olursunuz ve sol açıyı uygun bir ayara getirebilirsiniz.

Not: Sağ açıyı ayarlamak için sprinkler'in tamamını ortaya çıkarıp yerinden sökmek gerekmez..

Hala yardıma ihtiyacın var mı? Buradayız.

Bize hangi konuda desteğe ihtiyacınız olduğunu söyleyin, biz de sizin için en iyi çözümü bulalım.

İletişim Desteği