Konut Rotorları - PGP Rotorunun Sağ (sabit) Yan Arkının Ayarlanması

PGP Inner Assembly
Sağ ark pozisyonunu kolayca yeniden hizalamanın iki yolu vardır: 
 
1. Tüm fıskiye gövde tertibatını ve altındaki bağlantı parçasını istenen konuma çevirin. (Fıskiye gövdesini kavrayabilmeniz için önce fıskiyenin etrafındaki toprağı biraz kaldırmanız gerekebilir). 
 
Ya da  
 
2. Gövde kapağını saat yönünün tersine çevirin ve iç tertibatı gövdeden çıkarın. Nozüul taretini sağ durağa döndürün, nozul istenen sulama alanına hizalanacak şekilde iç tertibatı gövdeye geri vidalayın ve sol arkı gerektiği gibi ayarlayın.

Hala yardıma ihtiyacın var mı? Buradayız.

Bize hangi konuda desteğe ihtiyacınız olduğunu söyleyin, biz de sizin için en iyi çözümü bulalım.

İletişim Desteği