Konut Rotorları - Eşleşen Yağış Oranları

Yağış hızı, suyun belirli bir alana uygulanma hızıdır. Aşırı ıslak veya kuru alanlarınız varsa, yağış oranını artırmak veya azaltmak için fıskiyedeki başlığı değiştirebilirsiniz. Kuru alanlar için daha büyük bir nozul takın. Islak alanlar için daha küçük bir nozul takın.

Eşleştirilmiş Yağışın Temelleri

Bir sulama sistemi tasarlarken, yağışın her bir alan veya kapsama bölgesi üzerinde eşit olmasını sağlamak önemlidir. Bunu başarmak için, o alanı besleyen tüm fıskiyelerden her bir alana düşen su miktarını inceleyin. Ardından, ya uygun nozülleri seçin ya da aynı yağış oranına sahip fıskiyeleri bir araya getirin.

Başka bir deyişle, dikkate alınması gereken kriterler akış hızları ve kapsama yaylarıdır. Aşağıdaki resimde eşleşen yağış oranlarına sahip üç farklı fıskiye başlığı gösterilmektedir.

360º = 4 GPM

180º = 2 GPM

90º = 1 GPM

İlk bakışta oranların eşleştiği anlaşılmayabilir. Ancak her durumda, her çeyrek daireye dakikada bir galon (GPM) uygulanır (atış yarıçapının her başlık için aynı olduğu varsayılarak) ve böylece yağış eşleştirilir.

Bu örneğin matematiğine bakalım. Tam daire başlığının yarıçapı, orta menzilli bir fıskiye için tipik olan 30 fit ise, bir dairenin alanını (πR2) bulma formülünü kullanarak, toplam kapsama alanının 2.827 fit kare olduğunu hesaplarız: 3,1415 x 302= 2827. Daha sonra, yağış oranı formülünü (GPM x 96,3 ÷ alanı) kullanarak, tam daire üzerindeki ortalama yağış oranının saatte 0,136 inç olduğunu buluruz: 4 x 96,3 ÷ 2827 = 0,136.

Yarım dairenin kapladığı alan, tam daire başın tam yarısı kadardır. Deşarj hızı da tam daire başlığın yarısı veya 2 GPM'dir. Bu nedenle, yarım daire alanı üzerindeki yağış oranı saatte 0,136 inçtir: 2 x 96,3 ÷ 1414 = 0,136.

Benzer şekilde, çeyrek daire sprinkler tarafından kaplanan alan yarım daire başlığın yarısı kadardır. 1 GPM'lik bir nozul ile çeyrek daire üzerindeki yağış oranı da saatte 0,136 inçtir.

Bununla birlikte, her üç kafada da aynı akış hızına (örn. 4 GPM) sahip nozüller kullanılsaydı, yağış oranları sırasıyla saatte 0,136, 0,273 ve 0,0545 inç olurdu. Bu durumda, çeyrek daire kafaları (0,545 inç/saat) ile kaplı sulanan bir alanın köşeleri, tam daire fıskiyelerin (0,136 inç/saat) kapsadığı alanlara yeterli su uygulanmadan çok önce su basacaktır.

 

Örnek 1 (Eşleşmeyen yağış)

Eşleştirilmiş Yağmurlama Oranı

Bunu daha açık hale getirmek için, bir sulama sisteminin dokuz başlıklı bir bölümünü inceleyelim ve kare bir ızgara üzerinde 30 fit aralıklı tüm sprinklerlere 4 GPM nozül takıldığını varsayalım. Bu dokuz sprinkler tarafından kapsanan alan, gösterildiği gibi A, B, C ve D olarak etiketlenmiş dört alt bölüm olarak düşünülebilir.

İlk olarak Alan A'ya baktığınızda, sırasıyla bir çeyrek daire başlığı, iki yarım daire başlığı ve bir tam daire başlığı olan Sprinkler 1, 2, 4 ve 5 tarafından sulandığını görebilirsiniz. A Bölgesi çeyrek daire başlığından gelen deşarjın %100'ünü, iki yarım daire başlığının her birinin %50'sini ve tam daire başlığının çıkışının %25'ini alır. Her bir başlık 4 GPM sağlıyorsa, A Alanı üzerindeki yağış oranı aşağıdaki gibi hesaplanır:

ALAN A

Fıskiye 1'in %100'ü (4 GPM) = 4 GPM A Alanı üzerindeki ortalama yağış oranı:
9 GPM x 96,3 ÷ (30 ft. x 30 ft.) = saatte 0,963 inç.
Fıskiye 2'nin %50'si (4 GPM) = 2 GPM
Fıskiye 4'ün %50'si (4 GPM) = 2 GPM
Fıskiye 5'in %25'i (4 GPM) = 1 GPM
  9 GPM

Ardından, B Alanı iki yarım daire başlığın (Fıskiye 2 ve 3) deşarjının %50'sini ve tam daire başlıklar olan Fıskiye 5 ve 6'nın deşarjının %25'ini alır (D Alanının boyutunun B Alanına eşdeğer olduğuna dikkat edin).

ALAN B

Fıskiye 2'nin %50'si (4 GPM) = 2 GPM B Alanı üzerindeki ortalama yağış oranı:
6 GPM x 96,3 ÷ (30 ft. x 30 ft.) = saatte 0,642 inç
Fıskiye 3'ün %50'si (4 GPM) = 2 GPM
Fıskiye 5'in %25'i (4 GPM) = 1 GPM
Fıskiye 6'nın %25'i (4 GPM) = 1 GPM
  6 GPM

ALAN C

Son olarak, C Bölgesi dört tam daire başlıktan (Fıskiye 5, 6, 8 ve 9) etkilenmektedir. Her biri çıkışının %25'ini bu alana verir, böylece her bir kafa bu alana 1 GPM, toplamda 4 GPM katkıda bulunur. Dolayısıyla, C Alanı için yağış oranı şöyledir: 4 GPM x 96,3 ÷ (30 ft. x 30 ft.) = saatte 0,428 inç.

Bu yağış oranları oldukça farklıdır - çeyrek daire, yarım daire ve tam daire başlıklarda aynı akış hızına sahip nozüller kullanacaksanız, her bir başlık tipini ayrı ayrı bölgelendirmeniz gerekecektir. Ayrıca, eşleşen yağışı elde etmek için başlıkları farklı sürelerde çalıştırmanız gerekecektir, aksi takdirde taşkın veya stres alanları ortaya çıkacaktır.

 

Örnek 2 (Eşleştirilmiş yağış)

Eşleştirilmiş Yağmurlama Oranı

Şimdi eşleştirilmiş yağış için kurulmuş bir sistemin aynı dokuz başlı bölümüne bakalım. Tam daire başlıklara 4 GPM nozül, yarım daire başlıklara 2 GPM nozul ve çeyrek daire başlıklara 1 GPM nozül takıldığını varsayın. Unutmayın, yağış oranlarını incelerken, her bir fıskiyelerden sprinklerler arasındaki alana gelen su miktarına bakıyoruz.

ALAN A

Fıskiye 1, 2, 4 ve 5 sırasıyla bir çeyrek daire başlığı, iki yarım daire başlığı ve bir tam daire başlığıdır. Bölge için toplam GPM:

Fıskiye 1'in %100'ü (1 GPM) = 1 GPM A Alanı üzerindeki ortalama yağış oranı:
4 GPM x 96,3 ÷ (30 ft. x 30 ft.) = saatte 0,428 inç.
Fıskiye 2'nin %50'si (2 GPM) = 2 GPM
Fıskiye 4'ün %50'si (2 GPM) = 2 GPM
Fıskiye 5'in %25'i (4 GPM) = 1 GPM
  4 GPM

ALAN B

B Alanı, Sprinkler 2, 3, 5 ve 6'dan etkilenir. Bunlar 2 GPM nozüllü iki yarım daire başlık ve 4 GPM nozüllü iki tam daire başlıktır. Toplam GPM:

Fıskiye 2'nin %50'si (2 GPM) = 1 GPM B Alanı (ve D) üzerindeki ortalama yağış oranı:
4GPM x 96,3 ÷ (30ft.x30 ft) = saatte 0,428 inç.
Fıskiye 3'ün %50'si (2 GPM) = 1 GPM
Fıskiye 5'in %25'i (4 GPM) = 1 GPM
Fıskiye 6'nın %25'i (4 GPM) = 1 GPM
  4 GPM

ALAN C

Son olarak, C Bölgesi değişmemiştir. Dört tam daire başlığın (Fıskiye 5, 6, 8 ve 9) her biri bu alana 4 GPM'lik çıktısının %25'i kadar katkıda bulunduğunda, alan için toplam 4 GPM'dir.

C Alanı üzerindeki ortalama yağış oranı: 4 GPM x 96,3 ÷ (30 ft. x 30 ft.) = saatte 0,428 inç.

Böylece, dört alan saatte aynı miktarda su alacak ve farklı desenler (çeyrek daire, yarım daire ve tam daire) birlikte bölgelendirilebilecektir. Sprinklerler birden fazla bölgeye atanmışsa, peyzajın ihtiyaçlarına bağlı olarak bölgeler aynı süre boyunca çalışacak şekilde ayarlanabilir.

Gördüğünüz gibi, sprinklerin eşit kapsama alanı sağlayacak şekilde nozullanması ve bölgelendirilmesi önemlidir. Sistemlerin eşleşen yağışlar göz önünde bulundurularak tasarlanması ve kurulması, su baskını ve stres sorunlarını azaltmanın yanı sıra su tasarrufu da sağlayacaktır.

Hala yardıma ihtiyacın var mı? Buradayız.

Bize hangi konuda desteğe ihtiyacınız olduğunu söyleyin, biz de sizin için en iyi çözümü bulalım.

İletişim Desteği