ACC

STEROWNIK ACC ZOSTAŁ ZASTĄPIONY PRZEZ STEROWNIK ACC2
Zastosowanie Komercyjne
Ilość sekcji Od 12 do 42
Typ Modułowy
Product Line
Modele, które już nie są produkowane

Modele

ACC
ACC
ACC
Opcje instalowane przez użytkownika

Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania informacji o dostępności i zamawianiu produktów.

Specyfikacja

Operating Specifications

 • Transformer input: 120/230 VAC
 • Maximum AC current draw: 120 VAC, 2A/230 VAC, 1 A
 • Transformer output: 24 VAC, 4 A
 • Station outputs: 0.56 A
 • 2 P/MV outputs (24 VAC): 0.325 A each
 • Simultaneous program operation: Up to 6 automatic programs
 • Sensor inputs: 4 Clik, 1 Solar Sync, and 1 Flow sensor
 • Approvals: Wall Mounts IP44, Plastic Pedestal IP34, NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
 • Okres gwarancji: 5 lat

User-Installed Options

 • Solar Sync smart weather sensor
 • Flow sensor including Flow-Sync, WFS, and other approved equals
 • ROAM/ROAM XL license-free remote control (pre-wired controller connection)
 • Communication modules for IMMS central software

Additional Specifications by Model

Operating Specifications

 • Transformer input: 120/230 VAC
 • Maximum AC current draw: 120 VAC, 2A/230 VAC, 1 A
 • Transformer output: 24 VAC, 4 A
 • Station outputs: 0.56 A
 • 2 P/MV outputs (24 VAC): 0.325 A each
 • Simultaneous program operation: Up to 6 automatic programs
 • Sensor inputs: 4 Clik, 1 Solar Sync, and 1 Flow sensor
 • Approvals: Wall Mounts IP44, Plastic Pedestal IP34, NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
 • Okres gwarancji: 5 lat

User-Installed Options

 • Solar Sync smart weather sensor
 • Flow sensor including Flow-Sync, WFS, and other approved equals
 • ROAM/ROAM XL license-free remote control (pre-wired controller connection)
 • Communication modules for IMMS central software

Additional Specifications

ACC Conventional Wiring

 • Number of stations:
  • 12 to 42
 • Modular expansion in 6-station increments(A2M-600)
 • Extreme service lightning protection, standard on all output modules

ACC-99D Two-Wire Decoder

 • Number of stations:
  • 99 decoder stations
 • Operates Hunter's premium ICD decoders over ID wire:
  • Up to 3 km (2 mm2 wire)
  • Up to 4.5 km (3 mm2 wire)
 • Up to 6 two-wire paths for maximum flexibility
 • 1-,2-,4-, and 6-station decoders plus ICD-SEN sensor input decoders

Multimedia

Soil-Clik: Wiring Specific Controllers

Learn to wire your Soil-Clik moisture sensor with Hunter's Pro-C, X-Core, I-Core, and ACC irrigation controllers.

How to configure an ACC Ethernet connection (ACC-COM-LAN) on Hunter ACC Irrigation Controller

ACC-COM-LAN installs in the Hunter ACC controller, and allows it to communicate with IMMS central control software via an Ethernet network connection

ACC Basic Programming: Startup

In this video you will learn the basic steps to program an ACC controller.

ACC Basic Installation of Wall Mount and Pedestals
This segment will show you how to mount an ACC in both wall and pedestal mount configurations.
ACC Advanced Programming: Solar Sync Setup

This video will show you how to properly set up and install a Solar Sync weather sensor with the ACC commercial irrigation controller.

ACC Advanced Programming: Flow Sensor Setup

This videos covers everything you need to know before setting up a flow sensor in conjunction with an ACC irrigation controller.

Wszystkie filmy dotyczące produktów

Charakterystyka

Sterownik ACC został wycofany w 2022 r. Jako zamiennik sterownika ACC zalecany jest sterownik ACC2 nowej generacji. Sterowniki ACC są objęte dwuletnią gwarancją, licząc od kodu daty produkcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu odszukania i zinterpretowania kodu daty produkcji, pobierz formularz Zwroty gwarancyjne.

KLUCZOWE KORZYŚCI

Number of stations:
- Conventional: 12 to 42
- Decoder: 1 to 99
6 automatic programs (10 start times each)
SSGs (Simultaneous Station Groups) to consolidate large systems
Built-in Solar Sync™ logic for smart water savings
Real-time flow monitoring detects and diagnoses leaks with optional flow sensor
Detailed alarm logs in plain language
Programmable Rain Delay after sensor shutdown
Easy Retrieve™ programming backup and restore
Non-Water Windows to inhibit accidental irrigation
Cycle and Soak, Delay Between Stations

Funkcje zaawansowane

Funkcja ta umożliwia podłączenie przepływomierza w celu określenie wysokiego lub niskiego przepływu oraz automatycznej reakcji na alarmy. Sterownik zbiera informacje na temat typowych przepływów dla każdej sekcji nawadniania, a następnie monitoruje wydajność podczas automatycznego nawadniania. W przypadku wykrycia nieprawidłowych przepływów sterownik może zidentyfikować wadliwą sekcję i wyłączyć ją. Funkcja używana jest w połączeniu z zaworem głównym. Użytkownik może programować parametry alarmów. Sumy przepływów są także rejestrowane w pamięci sterownika w celu weryfikacji zużycia wody w układzie.
Narzędzie do ręcznego tworzenia kopii zapasowej, w której zapisane są pełne informacje dotyczące harmonogramu nawadniania i ustawień sterownika. Umożliwia to przywrócenie zapisanego harmonogramu nawadniania w dowolnym momencie. Można z tego skorzystać, aby przywrócić w sterowniku ustawienia wejściowe po ingerencji z zewnątrz lub na początku nowego sezonu.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ze strzałką w prawo umożliwia użytkownikowi ręczne uruchamianie/testowanie dowolnej sekcji, a następnie wydłużenie czasu pracy określonej sekcji.
Funkcja umożliwia podanie przez użytkownika liczby dni, przez które sterownik ma pozostawać w trybie wyłączenia, a następnie powrócić do automatycznego nawadniania. Pozwala to uniknąć nawadniania przez dłuższy czas niepogody, po którym nawadnianie zostanie automatycznie wznowione. Dzięki temu nie ma konieczności regulowania każdej sekcji w programie. Sterownik wyświetla na ekranie liczbę dni pozostałych do wznowienia nawadniania.
Funkcja ta umożliwia podtrzymanie takich funkcji jak: aktualny czas, data i zaprogramowane dane programu w przypadku przerw w dostawie prądu.

Automatyczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe, stosowane we wszystkich sterownikach Hunter z zasilaniem prądem zmiennym, wykrywa uszkodzenia elektryczne powodowane zwykle przez problemy z okablowaniem lub przez uszkodzenia przewodów. Sekcje, w których wystąpiło zwarcie zostają pominięte, dzięki czemu możliwe jest kontynuowanie nawadniana przez nieuszkodzone  sekcje. Brak bezpieczników, które mogłyby ulec przepaleniu oraz wyłączników wewnętrznych, które mogłyby zostać uruchomione i spowodować całkowite zatrzymanie nawadniania.

Ta funkcja umożliwia szybką regulację czasu pracy nawadniania, z wykorzystaniem skali procentowej. W szczycie sezonu wartość korekty sezonowej powinna być ustawiona na 100%. Jeśli na skutek warunków atmosferycznych podłoże wymaga mniejszej ilości wody wprowadź żądaną wartość (np. 50%), aby zmniejszyć czas pracy bez konieczności wprowadzania zmian w poszczególnych programach. Sterownik ACC oferuje wiele sposobów wykorzystania korekty sezonowej w celu zredukowania ilości używanej wody:

Globalne: Wprowadzana wartość korekty sezonowej wykorzystywana  jest przez wszystkie programy.

Dla danego programu: Każdemu programowi, o ile zaistnieje taka konieczność, może zostać przypisana inna, stała wartość korekty sezonowej.

Czujnik SOLAR SYNC: Po podłączeniu do sterownika ACC, czujnik ewapotranspiracji SOLAR SYNC ET automatycznie wprowadza zmiany na podstawie lokalnych pomiarów pogodowych.

Funkcja umożliwia zaprogramowanie opóźnienia w uruchamianiu poszczególnych sekcji w momencie, gdy sterownik wyłącza jedną sekcję i uruchamia następną. Opóźnienie może trwać kilka sekund, co umożliwi całkowite zamknięcie wolniej zamykających się zaworów lub znacznie dłużej, dzięki czemu możliwe jest napełnienie zbiorników ciśnieniowych. W sterownikach ACC i I-Core opóźnienie w uruchamianiu kolejnych sekcji może być ustawiane indywidualnie dla danego programu.

Każdy z czterech czujników typu Clik w sterowniku ACC może zostać skonfigurowany w taki sposób, aby wyłączał dowolny z dostępnych 6 automatycznych programów będący w trybie zawieszania lub wstrzymania, oferując różnorodne reakcje, w zależności od warunków.

Jest to wodooszczędna funkcja, która umożliwia użytkownikowi określenia maksymalnego czasu pracy dla indywidualnych sekcji, a następnie minimalnego czasu wsiąkania, tak aby zapobiec spływowi wody ze zboczy lub gleb nasyconych. Operator może wprowadzić dowolny czas pracy, a sterownik automatycznie podzieli go na cykle umożliwiające wchłanianie wody w okresach wsiąkania. Funkcję tę można regulować według indywidualnej sekcji w przypadku wyjątkowych warunków glebowych i lokalnych.
Funkcja umożliwia wybranie przez użytkownika okresów, w których sterownik nie zezwoli na automatyczne przeprowadzanie nawadniania. Funkcję można stosować w celu uwzględnienie lokalnych ograniczeń nawadniania lub aby nawadnianie nie kolidowało z ruchem pieszym. Uruchomienie funkcji nie wpływa na możliwości nawadniania w trybie ręcznym w trakcie przeprowadzanych prac konserwacyjnych.

Funkcja Solar Sync Delay (opóźniona aktualizacja danych z czujnika Solar Sync) służy do określenia liczby dni, po których czujnik przeprowadzi automatyczną aktualizację pogodową. W czasie tego opóźnienia czujnik będzie korzystał z procentowo wyliczanych danych globalnych. Umożliwia to ustawienie okresu czasu, w którym regulacja nie będzie przeprowadzana . Jest to szczególnie istotne przy nowych nasadzeniach lub w trakcie wykonywania nasadzeń, gdyż użytkownik nie musi w tym okresie regularnie wracać na nawadniany teren w celu włączenia w czujniku Solar Sync funkcji oszczędzania wody.

Możliwość grupowania poszczególnych sekcji w grupy, które przeprowadzają nawadnianie w ramach programów automatycznych. Umożliwia to konsolidację dużych systemów w mniejszą liczbę wymagających programowania elementów oraz regulację przepływu w instalacjach o dużej mocy.

Dokumenty

Wybierz typ

 • Wszystkie dokumenty
 • Podręczniki
 • Marketing
 • Specyfikacja
 • Części zamienne
Pokaż wszystkie dokumenty

Szczegóły instalacji CAD

ACC Pedestal DWG DXF PDF PDF-A4
ACC Pedestal Stainless Steel DWG DXF PDF PDF-A4
ACC Plastic Pedestal DWG DXF PDF PDF-A4
ACC Wall Mount DWG DXF PDF PDF-A4
ACC Wall Mount Stainless Steel DWG DXF PDF PDF-A4

Szczegóły instalacji CAD

Photos

Zdjęcia studyjne

Image
Tytuł:
ICD-SEN
Plik:
icd_and_dual_decoders_8_of_8.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Sterowniki
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
,
controller
,
ACC-99D
,
ICD-SEN
,
sensor decoder
Strona obrazu

Pobierz obraz

Medium Oryginał
Klikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.

Zastrzeżenie dotyczące wykorzystania zdjęć

Zastrzeżenie: powielanie zdjęć Hunter lub innych materiałów chronionych prawem autorskim bez wyraźnej pisemnej zgody firmy jest niezgodne z prawem. W przypadku wykorzystania lub reprodukcji, zdjęciom musi towarzyszyć tekst: „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Zdjęcia Hunter nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z treściami, logo lub innymi elementami graficznymi, które reprezentują produkty innych producentów. Jeśli wykorzystujesz zdjęcia Hunter do utworzenia dowolnego rodzaju wydruku, grafiki lub strony internetowej, musisz przesłać kopię zamierzonego zastosowania na adres creative@hunterindustries.com. Firma Hunter musi zatwierdzić projekt przed ostateczną produkcją.

Wszystkie zdjęcia muszą być opatrzone tekstem „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Tekst musi znajdować się obok zdjęcia.

Zamknij
Image
Tytuł:
ICD-100
Plik:
icd_and_dual_decoders_7_of_8.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Sterowniki
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
,
controller
,
ACC-99D
,
ICD-100
,
1-station
Strona obrazu

Pobierz obraz

Medium Oryginał
Klikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.

Zastrzeżenie dotyczące wykorzystania zdjęć

Zastrzeżenie: powielanie zdjęć Hunter lub innych materiałów chronionych prawem autorskim bez wyraźnej pisemnej zgody firmy jest niezgodne z prawem. W przypadku wykorzystania lub reprodukcji, zdjęciom musi towarzyszyć tekst: „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Zdjęcia Hunter nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z treściami, logo lub innymi elementami graficznymi, które reprezentują produkty innych producentów. Jeśli wykorzystujesz zdjęcia Hunter do utworzenia dowolnego rodzaju wydruku, grafiki lub strony internetowej, musisz przesłać kopię zamierzonego zastosowania na adres creative@hunterindustries.com. Firma Hunter musi zatwierdzić projekt przed ostateczną produkcją.

Wszystkie zdjęcia muszą być opatrzone tekstem „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Tekst musi znajdować się obok zdjęcia.

Zamknij
Image
Tytuł:
ICD-200
Plik:
icd_and_dual_decoders_6_of_8.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Sterowniki
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
,
controller
,
ACC-99D
,
ICD-200
,
2-station
Strona obrazu

Pobierz obraz

Medium Oryginał
Klikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.

Zastrzeżenie dotyczące wykorzystania zdjęć

Zastrzeżenie: powielanie zdjęć Hunter lub innych materiałów chronionych prawem autorskim bez wyraźnej pisemnej zgody firmy jest niezgodne z prawem. W przypadku wykorzystania lub reprodukcji, zdjęciom musi towarzyszyć tekst: „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Zdjęcia Hunter nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z treściami, logo lub innymi elementami graficznymi, które reprezentują produkty innych producentów. Jeśli wykorzystujesz zdjęcia Hunter do utworzenia dowolnego rodzaju wydruku, grafiki lub strony internetowej, musisz przesłać kopię zamierzonego zastosowania na adres creative@hunterindustries.com. Firma Hunter musi zatwierdzić projekt przed ostateczną produkcją.

Wszystkie zdjęcia muszą być opatrzone tekstem „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Tekst musi znajdować się obok zdjęcia.

Zamknij
Image
Tytuł:
ICD-400
Plik:
icd_and_dual_decoders_5_of_8.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Sterowniki
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
,
controller
,
ACC-99D
,
ICD-400
,
4-station
Strona obrazu

Pobierz obraz

Medium Oryginał
Klikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.

Zastrzeżenie dotyczące wykorzystania zdjęć

Zastrzeżenie: powielanie zdjęć Hunter lub innych materiałów chronionych prawem autorskim bez wyraźnej pisemnej zgody firmy jest niezgodne z prawem. W przypadku wykorzystania lub reprodukcji, zdjęciom musi towarzyszyć tekst: „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Zdjęcia Hunter nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z treściami, logo lub innymi elementami graficznymi, które reprezentują produkty innych producentów. Jeśli wykorzystujesz zdjęcia Hunter do utworzenia dowolnego rodzaju wydruku, grafiki lub strony internetowej, musisz przesłać kopię zamierzonego zastosowania na adres creative@hunterindustries.com. Firma Hunter musi zatwierdzić projekt przed ostateczną produkcją.

Wszystkie zdjęcia muszą być opatrzone tekstem „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Tekst musi znajdować się obok zdjęcia.

Zamknij
Image
Tytuł:
ICD-600
Plik:
icd_and_dual_decoders_4_of_8.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Sterowniki
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
,
controller
,
ACC-99D
,
ICD-600
,
6-station
Strona obrazu

Pobierz obraz

Medium Oryginał
Klikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.

Zastrzeżenie dotyczące wykorzystania zdjęć

Zastrzeżenie: powielanie zdjęć Hunter lub innych materiałów chronionych prawem autorskim bez wyraźnej pisemnej zgody firmy jest niezgodne z prawem. W przypadku wykorzystania lub reprodukcji, zdjęciom musi towarzyszyć tekst: „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Zdjęcia Hunter nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z treściami, logo lub innymi elementami graficznymi, które reprezentują produkty innych producentów. Jeśli wykorzystujesz zdjęcia Hunter do utworzenia dowolnego rodzaju wydruku, grafiki lub strony internetowej, musisz przesłać kopię zamierzonego zastosowania na adres creative@hunterindustries.com. Firma Hunter musi zatwierdzić projekt przed ostateczną produkcją.

Wszystkie zdjęcia muszą być opatrzone tekstem „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Tekst musi znajdować się obok zdjęcia.

Zamknij
Image
Tytuł:
AGM-600
Plik:
agm-600_01_clipped.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Sterowniki
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
,
controller
,
output module
,
AGM-600
Strona obrazu

Pobierz obraz

Medium Oryginał
Klikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.

Zastrzeżenie dotyczące wykorzystania zdjęć

Zastrzeżenie: powielanie zdjęć Hunter lub innych materiałów chronionych prawem autorskim bez wyraźnej pisemnej zgody firmy jest niezgodne z prawem. W przypadku wykorzystania lub reprodukcji, zdjęciom musi towarzyszyć tekst: „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Zdjęcia Hunter nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z treściami, logo lub innymi elementami graficznymi, które reprezentują produkty innych producentów. Jeśli wykorzystujesz zdjęcia Hunter do utworzenia dowolnego rodzaju wydruku, grafiki lub strony internetowej, musisz przesłać kopię zamierzonego zastosowania na adres creative@hunterindustries.com. Firma Hunter musi zatwierdzić projekt przed ostateczną produkcją.

Wszystkie zdjęcia muszą być opatrzone tekstem „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Tekst musi znajdować się obok zdjęcia.

Zamknij
Image
Tytuł:
ACM-600
Plik:
acm-600_02_clipped.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Sterowniki
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
,
controller
,
output module
,
ACM-600
Strona obrazu

Pobierz obraz

Medium Oryginał
Klikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.

Zastrzeżenie dotyczące wykorzystania zdjęć

Zastrzeżenie: powielanie zdjęć Hunter lub innych materiałów chronionych prawem autorskim bez wyraźnej pisemnej zgody firmy jest niezgodne z prawem. W przypadku wykorzystania lub reprodukcji, zdjęciom musi towarzyszyć tekst: „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Zdjęcia Hunter nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z treściami, logo lub innymi elementami graficznymi, które reprezentują produkty innych producentów. Jeśli wykorzystujesz zdjęcia Hunter do utworzenia dowolnego rodzaju wydruku, grafiki lub strony internetowej, musisz przesłać kopię zamierzonego zastosowania na adres creative@hunterindustries.com. Firma Hunter musi zatwierdzić projekt przed ostateczną produkcją.

Wszystkie zdjęcia muszą być opatrzone tekstem „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Tekst musi znajdować się obok zdjęcia.

Zamknij
Image
Tytuł:
ACC Metal Wall Mount
Plik:
acc.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Sterowniki
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
,
controller
,
outdoor
,
ACC-1200
Strona obrazu

Pobierz obraz

Medium Oryginał
Klikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.

Zastrzeżenie dotyczące wykorzystania zdjęć

Zastrzeżenie: powielanie zdjęć Hunter lub innych materiałów chronionych prawem autorskim bez wyraźnej pisemnej zgody firmy jest niezgodne z prawem. W przypadku wykorzystania lub reprodukcji, zdjęciom musi towarzyszyć tekst: „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Zdjęcia Hunter nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z treściami, logo lub innymi elementami graficznymi, które reprezentują produkty innych producentów. Jeśli wykorzystujesz zdjęcia Hunter do utworzenia dowolnego rodzaju wydruku, grafiki lub strony internetowej, musisz przesłać kopię zamierzonego zastosowania na adres creative@hunterindustries.com. Firma Hunter musi zatwierdzić projekt przed ostateczną produkcją.

Wszystkie zdjęcia muszą być opatrzone tekstem „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Tekst musi znajdować się obok zdjęcia.

Zamknij
Image
Tytuł:
ACC Metal Pedestal - Opened
Plik:
acc-power_ped_adj.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Sterowniki
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
,
controller
,
ACC-1200
,
outdoor
,
gray metal pedestal
,
ACC-PED
Strona obrazu

Pobierz obraz

Medium Oryginał
Klikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.

Zastrzeżenie dotyczące wykorzystania zdjęć

Zastrzeżenie: powielanie zdjęć Hunter lub innych materiałów chronionych prawem autorskim bez wyraźnej pisemnej zgody firmy jest niezgodne z prawem. W przypadku wykorzystania lub reprodukcji, zdjęciom musi towarzyszyć tekst: „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Zdjęcia Hunter nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z treściami, logo lub innymi elementami graficznymi, które reprezentują produkty innych producentów. Jeśli wykorzystujesz zdjęcia Hunter do utworzenia dowolnego rodzaju wydruku, grafiki lub strony internetowej, musisz przesłać kopię zamierzonego zastosowania na adres creative@hunterindustries.com. Firma Hunter musi zatwierdzić projekt przed ostateczną produkcją.

Wszystkie zdjęcia muszą być opatrzone tekstem „Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości Hunter Industries Incorporated”. Tekst musi znajdować się obok zdjęcia.

Zamknij