I-90 – regulacja stojana

Podczas montażu dysz należy również prawidłowo ustawić stojan, aby zapewnić odpowiednią prędkość rotacji. Nieprawidłowe ustawienie stojana może spowodować brak rotacji.

 

  1. Wyjąć zespół wieżyczki z korpusu, obracając pokrywę korpusu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  2. Usunąć siatkę filtra, aby uzyskać dostęp do stojana, pociągając ją na zewnątrz. 
  3. Stojan ma wystającą wypustkę, która jest wyrównana ze wskaźnikiem. Usunąć stojan, chwytając kombinerkami tę zakładkę i ciągnąc.
  4. Wstawić ponownie stojan w taki sposób, aby jego wskaźnik był ustawiony na numer zgodny z zainstalowaną dyszą.
  5. Sprawdzić wzrokowo poprawność montażu dysz, śrub ustalających i stojana. Wykonać procedurę przygotowania w odwrotnej kolejności, aby ponownie zmontować urządzenie.

 

Tabela dysz/stojanów
Numer dyszy Położenie stojana
33 33
38 38
43 43
48 48
53 53
63 63

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem