Demontaż i montaż dyszy I-80

Demontaż i montaż dyszy głównej

Rysunek 2

Rysunek 3

  1. Włożyć końcówkę klucza inbusowego Hunter do „strzałki” dyszy głównej znajdującej się w górnej części gumowej osłony. 
  2. Wykręcić śrubę ustalającą dyszy, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Podnieść śrubę, aż wyjdzie z otworu dyszy. 
  3. Za pomocą małych, długich kombinerek mocno wsunąć ich końcówkę w otwór poniżej dyszy (rysunek 2). Ta czynność spowoduje zapadnięcie się haka mocującego dyszę (rysunek 3). Trzymając dyszę, pociągnąć ją na zewnątrz, aby ją wyjąć. 
  4. Mocno wsunąć wybraną dyszę do gniazda dyszy. Wkręcić śrubę ustalającą dyszy, aby zamocować dyszę.

Demontaż i montaż dysz krótkiego/średniego zasięgu

Rysunek 4

Rysunek 5

Rysunek 6

  1. Aby określić właściwy numer części i kolor dyszy, zapoznaj się z tabelami wydajności I-80 i I-80-ON.
  2. Do serwisowania wszystkich dysz krótkiego i średniego zasięgu należy używać narzędzia do montażu i demontażu dysz nr części 803700SP.
  3. Patrząc w kierunku dysz, dysze krótkiego zasięgu znajdują się po lewej stronie, a dysze średniego zasięgu po prawej stronie. Aby wyjąć dyszę, należy do niej mocno wsunąć i docisnąć narzędzie, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rysunek 4).
  4. Aby zamontować dyszę, należy założyć narzędzie na dyszę. Następnie ostrożnie dopasować dyszę do obudowy. Należy uważać, aby nie przekręcić gwintu i obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rysunek 5).
  5. Każda dysza krótkiego i średniego zasięgu ma wskaźnik wyrównania. Obrócić dyszę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż wskaźnik znajdzie się w położeniu godziny 12:00 (rysunek 6).

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem