Rotory komercyjne – instrukcja regulacji rotora I-40

Rotor I-40 ma opcjonalną dyszę przeciwstawną oznaczoną numerem modelu kończącym się na -ON. Instrukcje regulacji dotyczące modelu z dyszą przeciwstawną są podawane oddzielnie od modelu bez dyszy przeciwstawnej. 

Gniazda regulacji rotora I-40
 1. Gniazdo regulacji łuku
 2. Śruba ustalająca dyszy / regulacyjna zasięgu.
 3. Gniazdo podnoszenia
 4. Wskazuje samoregulujący stojan VStat™
 5. Konkretny model
Regulacja łuku (model bez dyszy przeciwstawnej)

Wszystkie głowice regulowane grupy I-40 są fabrycznie ustawione na około 180 °. I-40 można regulować w zakresie 50–360 stopni. Zraszacze mogą być regulowane przy włączonym lub wyłączonym dopływie wody. Zaleca się przeprowadzenie wstępnej regulacji przed instalacją.

 1. Obrócić dłonią wieżyczkę dyszy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do lewego ogranicznika, aby zakończyć przerwany cykl obrotu (Rys. 1).
 2. Obrócić wieżyczkę dyszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara do prawego ogranicznika. Jest to stała strona łuku. Wieżyczka dyszy musi być utrzymywana w tej pozycji podczas wszystkich regulacji łuku.

 

Zwiększanie łuku:

 1. Włożyć końcówkę klucza Hunter do gniazda regulacyjnego.
 2. Przytrzymując wieżyczkę dyszy na prawym ograniczniku, przekręcić klucz w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Każdy obrót klucza o 360° zwiększa łuk o 45°.
 3. Ustawić dowolny łuk w zakresie od 50° do 360°.
 4. Klucz przestanie się obracać lub rozlegnie się dźwięk zapadki po osiągnięciu maksymalnego łuku (360°).
 5. Po ustawieniu na 360°, zraszacz będzie obracał się stale w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Zmniejszanie łuku
 1. Włożyć końcówkę klucza Hunter do gniazda regulacyjnego.
 2. Przytrzymując wieżyczkę dyszy na pozycji prawego ogranicznika, przekręcić klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Każdy obrót klucza o 360° zmniejsza łuk o 45°.
 3. Ustawić dowolny łuk w zakresie od 50° do 360°.
 4. Klucz przestanie się obracać lub pojawi się odgłos zapadki po osiągnięciu minimalnego łuku (40°).
Regulacja łuku (modele z przeciwstawnymi dyszami)

Wszystkie modele I-40-ON obsługują TYLKO 360°. Nie ma regulacji łuku. W przypadku kąta mniejszego niż 360° należy użyć modelu I-40-ADS. 

Regulacja promienia

Włożyć sześciokątną końcówkę klucza Hunter do śruby mocującej dyszę/regulującej zakres. Przekręcić śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć promień, lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć promień.

Korekta wartości opadu
Tam, gdzie problemem są nadmiernie mokre lub suche obszary, można dostosować wartości opadu. Wystarczy wymienić istniejącą dyszę na większą, aby zwiększyć lub mniejszą, aby zmniejszyć szybkość opadów.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem