Regulacja łuku rotora I-80

Dysze I-80 nie mogą być regulowane w celu zmniejszenia promienia. Aby zmienić promień, należy zainstalować większą lub mniejszą dyszę. 

Regulacje (nie dotyczy modeli z przeciwstawną dyszą „ON”)

Wszystkie rotory I-80 z regulacją łuku są fabrycznie ustawione na około 180°. Zraszacze mogą być regulowane przy włączonym lub wyłączonym dopływie wody. Zaleca się przeprowadzenie wstępnej regulacji łuku przed instalacją.

  1. Obrócić dłonią wieżyczkę dyszy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do lewego ogranicznika, aby zakończyć przerwany cykl obrotu.
  2. Następnie obrócić wieżyczkę dyszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara do prawego ogranicznika. Jest to stała strona łuku. Wieżyczka dyszy musi być w tej pozycji podczas wszystkich regulacji łuku.
  3. Mechanizm zapadkowy umożliwia przesunięcie prawego stałego ogranicznika, gdy dopływ wody jest wyłączony. Pociągnąć wieżyczkę do góry, chwycić wieżyczkę poniżej pierścienia regulacyjnego i obrócić prawy stały ogranicznik łuku do żądanego ustawienia.

Zwiększanie łuku

Rysunek 1

  1. Wsunąć klucz regulacyjny (nr części 382800SP) na szary pierścień regulacyjny poniżej wieżyczki dyszy (Rysunek 1).
  2. Obrócić klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jednocześnie trzymając wieżyczkę dyszy w pozycji prawego ogranicznika.
  3. Ustawić dowolny łuk w zakresie od 70° do 360°. Klucz przestanie się obracać po osiągnięciu maksymalnego łuku (360°). Po ustawieniu na 360° zraszacz będzie obracał się stale w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Zmniejszanie łuku

  1. Wsunąć klucz regulacyjny (nr części 382800SP) na szary pierścień regulacyjny poniżej wieżyczki dyszy.
  2. Jeśli łuk jest ustawiony na mniej niż 360°, przytrzymać wieżyczkę dyszy przy prawym ograniczniku i przekręcić klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
  3. Jeśli łuk jest ustawiony na 360°, obrócić klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie postępować zgodnie z punktem nr 2 powyżej, aby dokończyć regulację.
  4. Ustawić dowolny łuk w zakresie od 70° do 360°. Klucz przestanie się obracać po osiągnięciu minimalnego łuku (70°).

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem