I-80 – demontaż pierścienia zatrzaskowego

Rysunek 10

Rysunek 11

Wszystkie rotory I-80 są wyposażone w zdejmowany pierścień zatrzaskowy na pokrywie korpusu, aby ułatwić demontaż zespołu wieżyczki. Aby uzyskać dostęp do zespołu wieżyczki za pomocą pierścienia zatrzaskowego, należy użyć narzędzia do demontażu (984400SP).

  1. Włożyć narzędzie w przeznaczone na to miejsce w pierścieniu zatrzaskowym (rysunek 10). Nacisnąć w dół, lekko przekręcić uchwyt narzędzia i pociągnąć w górę, aby zdjąć pierścień zatrzaskowy (rysunek 11).
  2. Zamocować gniazdo w nakładce wieżyczki z logo za pomocą klucza Hunter lub narzędzia z uchwytem T (nr części 319100SP). Pociągnąć do góry, aby wyjąć wieżyczkę.
  3. Aby zainstalować zespół wieżyczki, wsunąć wieżyczkę do korpusu.
  4. Zamontować lewą stronę pierścienia zatrzaskowego. 
  5. Nacisnąć w dół w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem