Instrukcja regulacji i instalacji rotora I-90

Demontaż i wymiana dyszy

KROK PIERWSZYKROK DRUGI

Zdjąć zaślepkę z logo, która jest przymocowana centralną śrubą z łbem krzyżakowym.

Dysza jest zamocowana w obudowie dyszy za pomocą śruby ustalającej. Odkręcić śrubę ustalającą za pomocą klucza inbusowego Hunter, aby umożliwić wyjęcie dyszy.

KROK TRZECIKROK CZWARTY

Dysza jest zamocowana w obudowie dyszy za pomocą śruby ustalającej. Odkręcić śrubę ustalającą za pomocą klucza inbusowego Hunter, aby umożliwić wyjęcie dyszy.

Chwycić dyszę kombinerkami i pociągnąć, aby ją wyjąć.

KROK PIĄTYKROK SZÓSTY

Włożyć zamienną dyszę do obudowy. Mocno nacisnąć dyszę, aby została dokładnie osadzona w gnieździe i minęła śrubę ustalającą.

Za pomocą klucza inbusowego Hunter dokręcić śrubę ustalającą, aby zablokować dyszę. Założyć zaślepkę z logo i dokręcić centralną śrubę krzyżakową.

Montaż pierścienia stojana

Podczas montażu dysz należy również poprawnie ustawić stojan, aby zapewnić odpowiednią prędkość rotacji. Niewłaściwe ustawienie stojana może spowodować brak rotacji.

KROK PIERWSZYKROK DRUGI

Wyjąć zespół wieżyczki z korpusu.

Aby uzyskać dostęp do stojana, zdjąć siatkę filtra.

KROK TRZECIKROK CZWARTY

Stojan ma wystającą wypustkę, która jest wyrównana ze wskaźnikiem. Usunąć stojan, chwytając kombinerkami tę zakładkę i ciągnąc.

Wstawić ponownie stojan w taki sposób, aby jego wskaźnik był ustawiony na numer zgodny z zainstalowaną dyszą.

KROK PIĄTY

Sprawdzić wzrokowo poprawność montażu dysz, śrub ustalających i stojana. Wykonać procedurę przygotowania w odwrotnej kolejności, aby ponownie zmontować urządzenie.

 

Korekta wartości opadu

W przypadku nadmiernie mokrych lub suchych obszarów można zmienić dyszę w zraszaczu, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartości opadu. W przypadku suchych obszarów należy zainstalować większą dyszę. W przypadku mokrych obszarów należy zainstalować mniejszą dyszę.

Uwaga: należy zapoznać się z poniższą tabelą dysz/stojanów, aby uzyskać informacje na temat ustawień dysz i stojanów.

Tabela dysz/stojanów
Numer dyszyPozycja stojana
3333
3838
4343
4848
5353
6363

 

Tylko model I-90 ADV – regulacja łuku

Regulowane głowice są ustawione fabrycznie na około 180º. Zraszacze mogą być regulowane przy włączonym lub wyłączonym dopływie wody. Zaleca się przeprowadzenie wstępnej regulacji przed instalacją.

Obrócić wieżyczkę dyszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara do prawego ogranicznika. Jest to stała strona łuku. Wieżyczka dyszy musi być w tej pozycji podczas regulacji łuku. Prawy ogranicznik nie ulega zmianie.

Zwiększanie łuku:

  1. Włożyć plastikową końcówkę klucza Hunter do gniazda regulacyjnego.
  2. Przytrzymując wieżyczkę dyszy na prawym ograniczniku, przekręcić klucz w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Każdy pełny obrót klucza o 360° zwiększa łuk o 45°.
  3. Ustawić dowolny łuk w zakresie od 40° do 360°. Klucz przestanie się obracać lub pojawi się odgłos zapadki, gdy zostanie osiągnięty maksymalny łuk 360º (pełny okrąg).

Zmniejszanie łuku:

  1. Włożyć końcówkę klucza Hunter do gniazda regulacyjnego.
  2. Przytrzymując głowicę dyszy na prawym ograniczniku, przekręcić klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Każdy pełny obrót klucza o 360° spowoduje zmniejszenie łuku o 45°.
  3. Ustawić dowolny łuk w zakresie od 40° do 360°. Klucz przestanie się obracać lub pojawi się odgłos zapadki po osiągnięciu minimalnego łuku 40º.

 

Uwaga: nie ma potrzeby demontażu zraszacza w celu przeprowadzenia regulacji.

Tylko I-90 ADV – wyrównanie prawej (stałej) strony łuku

Jeśli prawa strona łuku nie jest poprawnie ustawiona, rezultatem może być mokry chodnik lub sucha murawa. Prawą stronę można łatwo wyrównać. Jednym ze sposobów korekty ustawienia prawego ogranicznika jest odkręcenie pokrywy korpusu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjęcie wewnętrznego zespołu z korpusu. Po wyjęciu obrócić głowicę dyszy do prawego ogranicznika, włożyć zespół wewnętrzny z powrotem do korpusu z dyszą ustawioną po prawej stronie obszaru, który ma być nawadniany. W tym momencie został wyrównany prawy ogranicznik łuku i można wyregulować lewy ogranicznik łuku do odpowiedniego ustawienia.

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem