I-80 – regulacja stojana

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Wszystkie rotory I-80 z dyszami od nr 10 do nr 20 są wyposażone w automatyczny samoregulujący stojan do sterowania prędkością obrotową (rys. 1). Wszystkie rotory I-80 z dyszami od nr 23 do nr 53 są wyposażone w ręcznie regulowany stojan do sterowania prędkością obrotową (rys. 2). Po zmianie rozmiaru dyszy głównej stojan musi zostać zmieniony lub wyregulowany tak, aby pasował do używanej dyszy. Aby dokonać regulacji stojana, najpierw należy wyjąć zespół wieżyczki zgodnie z poniższą instrukcją.

  1. Wyjąć siatkę filtra u podstawy wieżyczki, chwytając ją, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i podnosząc.
  2. Wyjąć zespół stojana i wyregulować, obracając czarną płytkę stojana, aż strzałka zrówna się z używaną dyszą (rysunek 3).
  3. Zainstalować zespół stojana z czarną płytką stojana skierowaną w stronę siatki filtra. Włożyć siatkę filtra i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zablokować.
Tabela dysz/stojanów
Numer dyszy Położenie stojana
23 23
25 25
33 33
38 38
43 43
48 48
53 53

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem