Solar Sync – strefa klimatyczna i korekta nawadniania

W celu zagwarantowania dokładności pomiarów czujnika Solar Sync sterownik musi być zaprogramowany na średnią ewapotranspirację (czyli parowanie z komórek roślinnych i parowanie z gruntu) w szczytowym sezonie w Twojej strefie klimatycznej. Użyj poniższej tabeli, by wybrać swoją strefę klimatyczną. Możesz użyć metody A, B lub C, aby wybrać optymalną strefę klimatyczną:

 • A – na podstawie średniej ewapotranspiracji w lipcu lub bazując na wartości szczytowej ewapotranspiracji w lipcu (w mm/dobę). JEST TO PREFEROWANA OPCJA PRZY WYBORZE STREFY KLIMATYCZNEJ.
 • B – na podstawie średniej temperatury w lipcu lub najwyższej temperatury w najbardziej suchym miesiącu (nie jest to najwyższa temperatura w lipcu).
 • C – na podstawie ogólnego opisu Twojej strefy klimatycznej.

Strefa klimatyczna 1

 • A – JEŚLI ŚREDNIA LIPCOWA WARTOŚĆ EWAPOTRANSPIRACJI WYNOSI PONIŻEJ 4,3 MM DZIENNIE
 • B – Jeśli średnia temperatura dla lipca wynosi 18°C - 24°C (65° - 75° F)
 • C – Północne stany USA/regiony przybrzeżne

REGION 2

 • A – JEŚLI ŚREDNIA LIPCOWA WARTOŚĆ EWAPOTRANSPIRACJI WYNOSI 4,6 ­– 5,8 MM DZIENNIE
 • B – Jeśli średnia temperatura dla lipca wynosi 24°C - 29°C (75° - 85° F)
 • C – Góry / Północne stany śródlądowe USA

REGION 3

 • A – JEŚLI ŚREDNIA LIPCOWA WARTOŚĆ EWAPOTRANSPIRACJI WYNOSI 6,1 ­– 7,4 MM DZIENNIE
 • B – Jeśli średnia temperatura dla lipca wynosi 29°C - 35°C (85° - 95° F)
 • C – Południowe stany USA / śródlądowe / wysoko położone obszary pustynne

REGION 4

 • A – JEŚLI ŚREDNIA LIPCOWA WARTOŚĆ EWAPOTRANSPIRACJI WYNOSI POWYŻEJ 7,6 MM DZIENNIE
 • B – Jeśli średnia temperatura dla lipca wynosi 35°C - 41°C (95° - 105° F)
 • C – Pustynie

* W przypadku lokalizacji na półkuli południowej użyj miesiąca stycznia.

Ustawienia strefy klimatycznej
 1. Ustaw pokrętło w położeniu SOLAR SYNC. Na wyświetlaczu po lewej stronie pojawi się ustawienie Region (Strefa klimatyczna), a po prawej ustawienie Water Adjustment (Korekta nawadniania). Numer strefy klimatycznej zacznie migać.
 2. W razie potrzeby dostosuj strefę klimatyczną za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ.

UWAGA: jeśli jakaś strefa jest bardziej „sucha” lub bardziej „wilgotna” niż reszta stref w systemie, zwiększ lub zmniejsz czas nawadniania danej strefy w ustawieniach sterownika.

Korekta nawadniania

Korektę nawadniania ustala się w skali od 1 do 10, co pozwala na łatwą regulację wartości korekty sezonowej na podstawie czujnika Solar Sync ET. Podczas instalacji czujnika Solar Sync ET zalecane jest, by ustawienie korekty nawadniania pozostało na poziomie wartości domyślnej (5). Natomiast, jeśli po instalacji uznasz, że ustawienie korekty sezonowej jest wyższe lub niższe niż oczekiwano, możesz zmienić ustawienie.

 1. Ustaw pokrętło w położeniu SOLAR SYNC. Na wyświetlaczu po lewej stronie pojawi się ustawienie Region (Strefa klimatyczna), a po prawej ustawienie Water Adjustment (Korekta nawadniania). Numer strefy klimatycznej zacznie migać.
 2. Naciśnij strzałkę w prawo.
 3. W razie potrzeby dostosuj korektę nawadniania za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ.

UWAGA: jeśli jakaś strefa jest bardziej „sucha” lub bardziej „wilgotna” niż reszta stref w systemie, zwiększ lub zmniejsz czas nawadniania danej strefy w ustawieniach sterownika.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem