P2C – ukryte funkcje

Funkcja Sposób uruchomienia Opis
Obejście programowalnego czujnika Przytrzymaj przycisk - i obróć pokrętło w położenie Start Times (Czasy startu). Służy do ustawiania poszczególnych sekcji, tak aby ignorowały wyłączenia aktywowane przez czujniki. Wybierz sekcje za pomocą przycisku ◄ lub ►, a następnie użyj przycisku +/-, aby zmienić ustawienie na Off (Wył.) i zignorować czujnik.
Praca cykliczna i wsiąkanie Przytrzymaj przycisk + i obróć pokrętło w położenie Run Times (Czasy pracy). Wejdź w opcję Cycle (Cykl) i naciśnij przycisk PRG, aby skonfigurować funkcję Soak (Wsiąkanie). Służy do ustawiania maksymalnego czasu, w którym pojedyncza sekcja może zacząć działać od razu, oraz czasu minimalnego, jaki musi upłynąć przed uruchomieniem kolejnego cyklu. Czas pracy zostaje podzielony na segmenty, aby zapobiec spływowi wody.
Opóźnienie między sekcjami Przytrzymaj przycisk - i obróć pokrętło w położenie Run Times (Czasy pracy). Służy do ustawiania opóźnienia (w sekundach lub minutach) czasu pracy między kolejnymi sekcjami. Jest to praktyczne rozwiązanie w przypadku wolno działających zaworów lub ponownie napełniających się zbiorników.
Ukrywanie programów Przytrzymaj przycisk - i obróć pokrętło w położenie Water Days (Dni nawadniania). Użyj przycisków +/-, aby zmienić wartość z 4 na 1, co spowoduje ukrycie dodatkowych programów. Ustawienie wartości na 1 spowoduje wyświetlenie tylko programu A i 1 czasu startu. Ustawienie wartości na 4 spowoduje wyświetlenie wszystkich programów (A, B i C) oraz czterech czasów startu na każdy program.
Opóźnienie synchronizacji czujnika SolarSync Przytrzymaj przycisk + i obróć pokrętło w położenie Solar Sync Ustawia liczbę dni opóźnienia, po których czujnik Solar Sync zacznie dostosowywać czasy pracy. Umożliwia to przeprowadzenie niezbędnych prac w terenie, zanim czujnik rozpocznie automatyczną regulację.
Opóźnienie czujnika typu Clik Przytrzymaj przycisk + i obróć pokrętło w położenie Off (Wył.). Ustaw liczbę dni, przez które nawadnianie ma pozostać wyłączone po aktywowaniu i przywróceniu działania czujnika.
Całkowity czas pracy Obróć pokrętło w położenie Run Times (Czasy pracy). Naciśnij przycisk ◄, gdy wyświetlana jest sekcja 1, i przycisk PRG, aby wybrać inne programy. Oblicza i wyświetla sumę wszystkich czasów pracy w momencie rozpoczęcia czasu startu programu.
Test programu Przytrzymaj przycisk PRG przez 3 sekundy W celach testowych lub diagnostycznych zostaną uruchomione wszystkie sekcje w sterowniku przez wprowadzony czas.
Pamięć odnawialna Easy Retrieve Przytrzymaj przycisk + i PRG, aby zapisać informacje.
Przytrzymaj przycisk - i PRG, aby przywrócić informacje.
Zapisuje wszystkie informacje o programie, aby je później przywrócić.
Całkowity reset Naciśnij przycisk PRG i Reset Usuwa wszystkie informacje o nawadnianiu.
Technologia Quick Check™ +, -, ◄, ► jednocześnie, a następnie +. Sprawdza wszystkie sekcje pod kątem problemów z okablowaniem.
Uruchom program Przytrzymaj ►, PRG, aby wybrać Uruchamia wszystkie sekcje w wybranym programie; użyj przycisku ►, aby przejść do następnej sekcji.
Czasy pracy w trybie sekundowym Przytrzymaj przycisk + i obróć pokrętło w położenie Start Times (Czasy startu). Opcjonalny tryb sekundowy umożliwia korzystanie z czasu pracy mierzonego w trybie sekundowym w zakresie do 5 minut. Naciśnij przyciski + i -, aby przełączać między trybem sekundowym i minutowym.

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem