P2C – ustawianie dni nawadniania

 1. Ustaw pokrętło w położeniu WATER DAYS (Dni nawadniania).
 2. Na ekranie wyświetlony zostanie ostatnio wybrany program (A, B lub C). Jeśli chcesz przejść do innego programu, naciśnij przycisk PRG.
 3. Sterownik wyświetla informacje o aktywnym harmonogramie dnia. Można wybrać nawadnianie w określone dni tygodnia, nawadnianie interwałowe oraz nawadnianie w dni nieparzyste lub parzyste. Każdy program może działać tylko po wybraniu jednego rodzaju opcji dnia nawadniania.

Wybieranie dni nawadniania w tygodniu

Ustawianie nieparzystych/parzystych dni nawadniania

Ustawianie przerw w nawadnianiu

Wybieranie dni nawadniania w tygodniu

 

 1. Naciśnij przycisk +, aby oznaczyć określony dzień jako dzień z nawadnianiem. Naciśnij przycisk -, jeśli nawadnianie w określonym dniu ma być pominięte. Po naciśnięciu przycisku kursor automatycznie przechodzi do następnego dnia.
 2. Po zakończeniu programowania należy ustawić pokrętło w pozycji RUN (Praca), aby rozpocząć automatyczną pracę sterownika zgodnie z ustawionymi czasami startu i umożliwić realizację wszystkich wybranych programów nawadniania.

Ustawianie nieparzystych/parzystych dni nawadniania

 

 1. Ta funkcja pozwala na ustawienie nawadniania w określone dni miesiąca zamiast programowania konkretnych dni tygodnia (dni nieparzyste: 1, 3, 5 itd., dni parzyste: 2, 4, 6 itd.).
 2. Gdy kursor wskazuje SU w trybie określonych dni tygodnia, naciśnij raz przycisk →.
 3. Jeśli chcesz ustawić nawadnianie w dni parzyste, naciśnij jeden raz przycisk -. Na ekranie zacznie migać słowo EVEN (Parzyste). Naciskając przycisk -, możesz przełączać sterownik między ustawieniami ODD (Nieparzyste) i EVEN (Parzyste).
 4. Po wybraniu nawadniania w dni nieparzyste lub parzyste obróć pokrętło z powrotem do pozycji RUN TIMES (Czasy pracy).

UWAGA: po wybraniu nawadniania w dni nieparzyste 31 dzień każdego miesiąca oraz 29 lutego są zawsze w trybie OFF (Wyłączone).

Ustawianie przerw w nawadnianiu

 

Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie spójnego harmonogramu nawadniania na podstawie liczby dni pomiędzy nawadnianiem, a nie konkretnych dni tygodnia.

 1. Ustaw pokrętło w położeniu WATER DAYS (Dni nawadniania). Ikona kropli wody nad symbolem Monday (Poniedziałek) powinna migać.
 2. Naciskaj przycisk →, aż zostanie wybrana opcja dni EVEN (Parzyste), a następnie naciśnij przycisk → jeszcze raz. Ekran przejdzie w tryb dni bez nawadniania, a liczba dni bez nawadniania zacznie migać.
 3. Na ekranie wyświetlone zostaną teraz dwie wartości liczbowe: liczba dni przerwy i dni pozostałe do końca przerwy.
 4. Na ekranie zacznie migać liczba dni między nawadnianiami. Za pomocą przycisków + i - wybierz żądaną liczbę dni pomiędzy nawadnianiem.
 5. Naciśnij przycisk →. Liczba dni pozostałych do końca przerwy w nawadnianiu zacznie migać. Za pomocą przycisków + i - wybierz liczbę dni do następnego nawadniania. Jeśli pozostał jeden dzień, oznacza to, że nawadnianie odbędzie się następnego dnia.
 6. Po ustawieniu liczby dni do następnego nawadniania naciśnij przycisk →, aby wybrać dni bez nawadniania (opcja). Naciskaj przyciski ← i →, aby wybrać określone dni, a następnie naciśnij przycisk -, aby oznaczyć je jako dni bez nawadniania.

UWAGA: jeżeli w dolnej części wyświetlacza niektóre dni zostały wybrane jako dni bez nawadniania, nawadnianie w trybie Dni przerwy w nawadnianiu będzie wykluczało te dni. Na przykład: jeśli liczba dni przerwy w nawadnianiu jest ustawiona na 5, a poniedziałek jest dniem bez nawadniania, sterownik będzie uruchamiać nawadnianie co 5 dni, ale nigdy w poniedziałek. Jeśli w trybie dni przerwy w nawadnianiu nawadnianie przypada w poniedziałek, a poniedziałek jest dniem bez nawadniania, program nie będzie uruchamiał nawadniania przez kolejne 5 dni, co spowoduje brak nawadniania przez 10 dni.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem