P2C – instalowanie modułu dekodera

Sterownik P2C jest dostarczany z podstawowym 4-sekcyjnym modułem. P2C jest także kompatybilny z systemem dekodera EZ (EZDS) do standardowych operacji hybrydowych i dwuprzewodowych. Dodaj do sterownika P2C moduł dekodera (PC-DM), aby umożliwić sterowanie maksymalnie 32 sekcjami. System wykorzystuje te same dekodery EZ-1, które są używane ze sterownikami ICC2 i HCC.

Instalowanie dodatkowych modułów sekcji
  1. Przesuń blokadę „Power Lock” w położenie „Power Off” (odblokowane). Włóż dodatkowe moduły sekcji do odpowiednich portów wyjściowych.
  2. Po umieszczeniu wszystkich modułów przesuń blokadę „Power Lock” w położenie „Power On” (zablokowane), aby zabezpieczyć moduły w sterowniku i doprowadzić do nich energię.
  3. Sterownik P2C automatycznie rozpozna właściwą liczbę sekcji. Czasami konieczne może być naciśnięcie przycisku resetowania z tyłu obudowy lub wyłączenie zasilania sterownika.

Instalowanie modułu dekodera PC-DM

Dekoder PC-DM można zainstalować tylko w dwóch ostatnich portach wyjściowych sekcji (podobnie jak w przypadku modułów PCM-900 i PCM-1600). Moduł PC-DM nie będzie pasował ani działał w żadnym innym porcie wyjściowym sekcji.

UWAGA: chociaż dodanie tego modułu zwiększy całkowitą liczbę sekcji do 32, pierwszych 4 sekcji nie można zaprogramować jako dekoderów i należy je podłączyć przewodem do 4-sekcyjnego modułu głównego. Dekoder EZ może obsługiwać sekcje 5–32. Umożliwia to działanie hybrydowe: konwencjonalne lub jako dekoder. W przypadku korzystania wyłącznie z dekoderów EZ, dostępnych jest łącznie 28 sekcji, a pierwsza sekcja musi być zaprogramowana jako sekcja 5.

 

Jak pokazano poniżej, jeśli sekcje 1–4 są konwencjonalnie okablowane, to sekcje 5–32 będą dostępne dla instalacji dwuprzewodowych za pośrednictwem dekodera PC-DM. Analogicznie do portu wyjściowego drugiej sekcji można dodać 3-sekcyjny moduł rozszerzeń PCM-300, który umożliwi konwencjonalne okablowanie sekcji 1–7, a sekcje 8–32 będą dostępne dla instalacji dwuprzewodowych.

 

 

 
 
Połączenia i programowanie dekodera EZ-1
  1. Zdejmij izolację kabla, a następnie wsuń przewód czerwony i niebieski biegnący z dekodera do portu programowania (nie ma znaczenia, w który otwór zostanie wsunięty dany przewód).
  2. Uruchom ręcznie sekcję, którą chcesz przypisać do dekodera. Można to zrobić za pomocą panelu przedniego sterownika lub pilota, jeśli sterownik jest w niego wyposażony.
  3. Gdy sekcja jest uruchomiona, naciśnij przycisk „PRG” na module dekodera PC-DM. Dioda LED na module dekodera PC-DM i na dekoderze EZ-1 błyśnie raz na zielono, informując, że dekoder został zaprogramowany.
  4. Aby przypisać dekoder jako P/MV, wykonaj kroki 1–3, jednak nie uruchamiaj żadnych sekcji.
UWAGA: aby aktywować P/MV za pomocą dekodera, podłącz mostek z zacisku P/MV na module dekodera PC-DM do zacisku P/MV na 4-sekcyjnym module głównym (jak pokazano na ikonie obok zacisku P/MV).
 
Połączenia:
 
Programowanie:
 
Tabela danych okablowania

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem