P2C – ustawianie godzin uruchomienia programu.

  1. Ustaw pokrętło w położeniu START TIMES (Czas startu).
  2. Naciśnij przycisk PRG i wybierz A, B lub C.
  3. Użyj przycisków + i -, aby zmienić czas startu. (Zmiana następuje w przyrostach co 15 minut). Jeden czas startu wystarcza do uruchomienia kolejno wszystkich sekcji.
  4. Naciśnij przycisk , aby dodać kolejny czas startu, lub przycisk PRG, aby przejść do następnego programu.

Usuwanie czasu startu programu
Gdy pokrętło wskazuje pozycję START TIMES (Czasy startu), naciskaj przyciski + i -, aż pojawi się godzina 12:00 AM (północ). Następnie jeszcze raz naciśnij przycisk -. Wyświetlony zostanie komunikat OFF (WYŁ.).

UWAGA: wszystkie sekcje działają w kolejności numerycznej. Do aktywacji programu nawadniania wymagany jest tylko jeden czas startu programu. Jeśli program ma wyłączone wszystkie cztery czasy startu, program jest wyłączony (wszystkie inne szczegóły programu są zachowane). Ponieważ nie ma ustawionych czasów startu, nawadnianie z wykorzystaniem tego programu nie zostanie uruchomione.

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem