P2C – instrukcja rozwiązywania problemów

Funkcja Sposób uruchomienia Opis
Na ekranie wyświetlony jest komunikat ERR z liczbą Zwarcie w okablowaniu lub wadliwy elektromagnes. Sprawdź okablowanie w terenie i elektromagnes zaworu. Naciśnij dowolny przycisk, aby usunąć komunikat ERR.
Na ekranie wyświetlony jest komunikat P ERR Zwarcie w elektromagnesie lub okablowaniu pompy / zaworu głównego. Sprawdź okablowanie i elektromagnes pompy / zaworu głównego. Sprawdź dane techniczne przekaźnika rozruchowego pompy.
Na ekranie wyświetlony jest komunikat SP ERR Błąd SmartPort®. Zakłócenia elektryczne w pobliżu połączenia ze zdalnym urządzeniem SmartPort lub innym. Odsuń urządzenia zdalne od źródeł zakłóceń elektrycznych.
Wyświetlacz pokazuje „No AC” (Brak AC) Brak zasilania AC sterownika. Sprawdź bezpiecznik / wyłącznik automatyczny i zasilanie sterownika.
Ekran wskazuje, że trwa proces nawadniania, jednak nawadnianie nie jest przeprowadzane Problem z okablowaniem. Problem z elektromagnesami. Brak ciśnienia wody w systemie. Sprawdź okablowanie w terenie (woltomierz). Sprawdź elektromagnesy zaworu(-ów). Sprawdź, czy źródło wody jest otwarte.
Czujnik deszczu nie wstrzymuje nawadniania Przewód połączeniowy (mostek) nie został zdjęty. Przełącznik czujnika jest w położeniu BYPASS (Obejście). Usuń przewód połączeniowy z zacisków SEN-2. Ustaw przełącznik czujnika w pozycji Active (Aktywny).
Sterownik nie przerywa nawadniania Ustawiono zbyt wiele czasów startu. Jeden czas startu w programie wystarcza do uruchomienia wszystkich sekcji. Usuń niepotrzebne czasy startu.

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem