P2C – uruchamianie ręczne za pomocą jednego przycisku

Możliwe jest również uruchamianie nawadniania we wszystkich sekcjach bez korzystania z pokrętła.

  1. Kiedy pokrętło jest ustawione w pozycji RUN (Praca), naciśnij i przytrzymaj przycisk → przez 2 sekundy.
  2. Funkcja ta jest domyślnie ustawiona na program A. Aby wybrać program B lub C, naciśnij przycisk programowania PRG.
  3. Numer sekcji zacznie migać. Naciśnij przycisk ← lub →, aby przewijać sekcje. Za pomocą przycisku + lub - ustaw czasy pracy.
  4. Naciśnij przycisk →, aby przewinąć do żądanej sekcji. Program zostanie uruchomiony po upływie 2 sekund.

Ta funkcja doskonale sprawdza się przy włączaniu szybkiego cyklu, gdy wymagane jest dodatkowe nawadnianie, oraz przy sprawdzaniu systemu.

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem