P2C – ustawianie czasu nawadniania sekcji

  1. Ustaw pokrętło w położeniu RUN TIMES (Czasy pracy).
  2. Na wyświetlaczu pojawi się ostatnio wybrany program (A, B lub C) oraz numer wybranej sekcji. Czas pracy dla tej sekcji będzie migać. Jeśli chcesz przejść do innego programu, naciśnij przycisk PRG.
  3. Za pomocą przycisków + lub - zmień czas pracy sekcji na wyświetlaczu. Można ustawić czas pracy sekcji w zakresie od 1 minuty do 6 godzin.
  4. Naciśnij przycisk , aby przejść do następnej sekcji.
  5. Powtórz kroki 2 i 3 dla każdej sekcji.

 

Czasy pracy w trybie sekundowym

Użytkownicy mogą włączyć Seconds Mode (Tryb sekundowy), aby wprowadzać czasy pracy sekcji z dokładnością sekundową. Aby wybrać tryb Seconds Mode (Tryb sekundowy):

  1. Przy pokrętle ustawionym w pozycji Run (Praca) przytrzymaj przycisk + i obróć pokrętło do pozycji Start Times (Czasy startu), a następnie zwolnij przycisk +.
  2. Naciśnij przyciski + i -, aby włączyć/wyłączyć tryb sekundowy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol SEC (dla sekund) lub HH:MM (dla standardowych czasów pracy).
  3. Przy włączonym trybie sekundowym obróć pokrętło do pozycji Run Times (Czasy pracy) i za pomocą przycisków + i - zwiększaj lub zmniejszaj czasy pracy dla każdej sekcji w przyrostach 1-sekundowych.
  4. Użytkownicy mogą ustawić Run Times (Czasy pracy) z dokładnością sekundową do 5 minut. Czas pracy dłuższy niż 5 minut zostanie ustawiony w przyrostach 1-minutowych.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem