P2C – ustawianie bieżącej daty i godziny

  1. Ustaw pokrętło w położeniu DATE/TIME (Data/godzina).
  2. Na ekranie wartość w polu z bieżącym rokiem zacznie migać. Za pomocą przycisków + i - ustaw rok. Naciśnij przycisk →, aby ustawić miesiąc.
  3. Wartość w polu z bieżącym miesiącem zacznie migać. Użyj przycisków + i -, aby ustawić miesiąc. Naciśnij przycisk →, aby ustawić dzień.
  4. Wartość w polu z bieżącym dniem zacznie migać. Użyj przycisków + i -, aby ustawić dzień miesiąca. Naciśnij przycisk →, aby ustawić godzinę.
  5. Na ekranie zostanie wyświetlona godzina. Za pomocą przycisków + i - wybierz AM (przed południem), PM (po południu) lub 24 HR (zegar 24-godzinny). Naciśnij przycisk →, aby przejść do ustawień godziny. Za pomocą przycisków + i - zmień godzinę wyświetlaną na ekranie. Naciśnij przycisk →, aby przejść do ustawień minut. Za pomocą przycisków + i - zmień minuty wyświetlane na ekranie.

Data i godzina zostały już ustawione.

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem