P2C – programowalne wyłączanie nawadniania

Ta funkcja pozwala wstrzymać wszystkie zaprogramowane w danym okresie operacje nawadniania na okres od 1 do 31 dni. Po upływie ustawionej liczby dni wstrzymania nawadniania sterownik samoczynnie powróci do zaprogramowanego nawadniania w trybie automatycznym.

  1. Ustaw pokrętło w położeniu SYSTEM OFF (Wył.).
  2. Naciśnij przycisk +, a obok symbolu OFF (WYŁ) zostanie wyświetlona cyfra 1.
  3. Naciskaj przycisk + tyle razy, aż ustawisz żądaną liczbę dni wstrzymania nawadniania (maksymalnie 31 dni).
  4. Obróć pokrętło z powrotem do pozycji RUN (Praca). Sterownik jest teraz ustawiony jako OFF (WYŁ.) przez zaprogramowaną liczbę dni.

Liczba dni pozostałych do włączenia nawadniania będzie maleć o jeden codziennie o północy. Gdy liczba ta dojdzie do zera, sterownik wyświetli bieżący czas oraz zostanie wznowione nawadnianie w najbliższym zapisanym w programie czasie.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem