Support
ACC2 Support

ACC2 - About Conditional Response

Koşullu Tepkiler, bir sensörün veya durumun bir şeyleri gerçekleştirmesi için tetikleme yapmasına olanak sağlar. En basit şekilde bir sensör açıldığında istasyona çalışmasını bildirmek yada çok daha karmaşık işlemlerde sensör konumuna göre su kaynaklarının bir Debi Bölgesine göre değiştirilmesi gibi

Koşullu Tepkiler, ifade olarak yazılır ve "Eğer BU olursa, sonra ŞUNU yapın" şeklindedir.

Kontrol ünitesinde, 35 adede kadar Koşullu Tepki ifadesi olabilir. Bazı tepkiler, bazı sonuçlara ulaşmak için (örneğin P/MV'leri değiştirme gibi) birden fazla ifade gerektirir.

 

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Evet | No