ACC2 Decoder - Pump/Master Valve Setup

Dekoder kontrol ünitesinde, P/MV çıkışları doğrudan kontrol ünitesindeki terminallere veya ICD-100 istasyonlu dekoderlere atanabilir.

1'den 3'e kadar olan P/MV çıkışları, dekoder olarak değiştirilmezler ise, her zaman Güç Kaynağı Panosu'ndaki çıkış terminalleri olacaktır. 4, 5 ve 6 P/MV çıkışları ise dekoderlere atanmalıdır.

Tüm P/MV çıkışları, Normalde Kapalı işlemine ayarlanır ancak Cihazlar menüsünde Normalde Açık işlevleri için değiştirilebilir.Bkz. P/MV İşlemi bölümü.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Evet | No

S U P P O R T
M E N U