ACC2 - Debi Alarmlarının Yönetimi

İstasyonlar çalışırken, Debi İzleme sürekli olarak sensör/sensörlerden gelen gerçek debi ile istasyonlardan öğrenilen birleştirilmiş debi verilerini karşılaştırır (Debi Bölgesi'nde izin verilen yüksek ve alçak debi yüzdeleri dahil). Ayrıca bu debiyi daha yüksek Debi Bölgesi sınırları ve MainSafe™ sınırlarıyla (varsa) birlikte kontrol eder.

Çalışan istasyonların neden olduğu toplam süre izin verilen istasyon gecikme dönemlerini aşarsa, kontrol ünitesi Debi Bölgesi'ndeki tüm istasyonları duraklatır (P/MV'yi kapatarak). Debinin düşerek 0'a yaklaşması için istasyonlar duraklatıldıktan sonra 60 saniye bekler.

 

İstasyon Düzeyi Alarmlar

Eğer debi Bölgesi duraklatıldığında debi neredeyse sıfıra düştüğünde, kontrol ünitesi yüksek debi durumuna neden olan istasyonu veya istasyonları bulmak üzere istasyonları test etmek için tek tek alarm zamanında çalışan istasyonları çalıştırır. Kontrol ünitesi, başarısız olan istasyonları kayıtlarda işaretler ve ayrı ayrı gerçekleştirilen debi testlerini geçen istasyonlarla sulamaya devam eder.

 

Debi Bölgesi veya MainSafe Alarmları

Debi, diyagnostik (tanılama) duraklatma süresi boyunca hızlı bir şekilde düşmüyorsa kontrol ünitesi Ana Hat Yüksek Debisi olduğunu belirler ve sulamaya devam etmez veya daha fazla tanılama işlemi gerçekleştirmez. Debi Bölgeleri ekranında Alarm Gecikmesi Sil ayarında belirtilen süre boyunca kapalı kalır.

Debi Bölgesi veya MainSafe düzeyinde debi alarmları algılandığında, bu alarmlar Debi menüsü, Debi Alarmlarını Sıfırla üzerinden silinebilir. Bu durumları algılandıktan sonra, Mesajları Gör'ü seçip Debi Alarmlarını Sıfırla seçeneğini kullanmak için bir kısayol da sunulur.

Gerçek debi Debi Bölgesi için izin verilen Maksimum Debi'yi aşarsa ve Alarm Gecikme'de ayarlanan süre boyunca devam ederse, Debi Bölgesi alarm durumuna geçer ve daha fazla tanılama yapılmadan kapanır. Aynı işlem, MainSafe bölgeleri için (varsa) geçerlidir. Kontrol ünitesi, yüksek debi durumunun istasyon düzeyinin üzerinde olarak bir ana hat arızası sonucunda oluştuğunu varsayar.

Debi, hiçbir istasyonunun çalışmaması gerekirken herhangi bir Zamanlanmamış Debi iznini aşarsa ve Alarm Gecikme'de ayarlanan süre boyunca devam ederse, Debi Bölgesi ve/veya MainSafe bölgesi de kapanır.

Hala yardıma ihtiyacın var mı? Buradayız.

Bize hangi konuda desteğe ihtiyacınız olduğunu söyleyin, biz de sizin için en iyi çözümü bulalım.

İletişim Desteği