ACC2 - Debi İzleme'yi Ayarlama

Debi İzleme, düzgün şekilde çalışmak için şu bilgileri gerektirir:

  • Bir debi sensörü kurma ve ayarlama (Cihazlar menüsü).
  • Bir P/MV kurma ve ayarlama (Cihazlar menüsü).
  • Bir Debi Bölgesi kurma ve Debi Bölgesi için gereken tüm bilgileri tamamlama (Debi menüsü).
  • Tüm istasyonları bir Debi Bölgesi'ne bağlama (İstasyon Kurulumu menüsü).
  • Çalışma süreleriyle birlikte tüm istasyonlar için debiyi öğrenme (Debi menüsü).

 

Debi Bölgeleri

Debi Bölgesi, bir boru bölgesini ve bu boruya bağlanan bir istasyon grubunu (hidrolik bir ünite olarak yönetilir) tanımlar. Debi Bölgeleri, hem Debi Yöneticisi hem de Debi İzleme için kullanılır.

Tüm Debi Bölgeleri'nin "Debiyi Yönet" ve "Debiyi İzleme" işaret kutuları vardır. Debiyi izlemek için kutuyu işaretleyin. Ardından Debi Bölgesi için ayarları ve kuralları tamamlayın.

Yüksek/Düşük Debi Alarm Sınırları: ACC2, debi bölgesi düzeyinde her istasyonun öğrenilen debisi için yüksek ve düşük debi sınırlarını ayarlar. Debi Bölgesine bağlanan istasyonlar için izin vermesini istediğiniz minimum ve maksimum debi yüzdelerini girin. Bu sınırlar, %100'e çok yakın olarak ayarlanırsa, debide oluşan doğal dalgalanmalardan dolayı yanlış alarm durumlarının oluşma olasılığı artar.

 

Debi Harita

Debi Bölgeleri menüsünde Debi Haritası yazılım tuşuna basın. Bu özellik, kontrol ünitesine Debi Bölgesi'nin nasıl bağlandığını ve hidrolik ünitede hangi cihazların kullanıldığını belirtir. Tüm istasyonlar, burada kontrol edilen debi sensörleri ve ana vanalardan aşağı akmalıdır.

Debi Sensörü Atama: Debi Bölgesi'ne bağlanan sensörleri veya Debi Sensör kutularını işaretleyin.

Debi Sensörü kutularından birinde X işareti varsa, bu sensör daha önce başka bir Debi Bölgesi'ne atanmıştır ve bu Debi Bölgesi için kullanılamaz.

Debi Sensörü numarası görünmüyorsa, bu sensör daha önce MainSafe'e atanmıştır ve Debi Bölgesi izlemesi için kullanılamaz.

P/MV Atama: Bu debi bölgesindeki boru hattının içine takılı debi sensörünü içeren Ana Vana kutusunu işaretleyin.

P/MV kutularından birinde X işareti varsa, bu sensör daha önce başka bir Debi Bölgesi'ne atanmıştır ve bu Debi Bölgesi için kullanılamaz.

P/MV numarası görünmüyorsa, bu P/MV daha önce MainSafe'e atanmıştır ve Debi Bölgesi izlemesi için kullanılamaz.

MainSafe Ataması: Bu opsiyonel özelliği kullanırsanız, Debi Bölgesi'nden yukarı akış olan MainSafe bölgesini seçin.MainSafe kullanılmıyorsa, bu seçeneği "Hiçbiri" olarak bırakın.

Seçilen MainSafe debi sensörü ve P/MV atamaları, bu ekranın alt kısmında gösterilir.

 

Debi Sınırları

Debi Bölgeleri menüsünde Debi Sınırları yazılım tuşuna basın.

Maksimum Debi: Herhangi bir sebeple Debi Bölgesi'nde izin verilen en yüksek olası debi oranına ayarlar.Bu, normal sulamada izin verilen maksimum debiden daha fazla olmalıdır (böylece, istasyon düzeyi tanılama işlemi gerçekleştirilmeden önce alarm vermez).Debi sensörü, bu ayardan daha yüksek bir debi algılarsa sulama kesilir.

Programlanmamış Debi: Hiçbir istasyon etkin olarak çalışmıyorken izin verilen maksimum debi miktarıdır.Bu seçenek, yalnızca kontrol ünitesi otomatik sulama yapmazken elle manüel sulamaya izin vermek içindir.Oran aşıldığında, kontrol ünitesi alarm verir.

Zamanlanmamış Debi Kapalı olarak ayarlanırsa, kontrol ünitesi zamanlanmamış debiye tepki vermez.

Debi Alarm Gecikmeleri: Maksimum veya Programlanmamış debi oranları alarm durumu oluşturmadan önce geçecek süreyi ve Debi Bölgesi'nin ne kadar süreyle kapatılacağını ayarlar.

Alarm Gecikmesi: Bu seçenek, Hiçbiri olarak ayarlanırsa yüksek debiler anında alarm durumu oluşturur.Alarm oluşturmadan önce yüksek debinin izin verileceği bir süre girin.Bu, debi dengeli olmadığında yanlış alarmların önüne geçer.Ayarlamayı D:SS formatında yapın, en uzun gecikme 9 dakika 59 saniyedir.Bu, debideki geçici dalgalanmaların oluşturacağı yanlış alarmların önüne geçer.

Bu gecikme, Debi Bölgesi'ne takılan istasyonların gecikmelerinden daha uzun olmamalıdır.

Alarm Gecikmesini Sil: Yeni bir otomatik sulama girişimine izin vermeden önce Debi Bölgesi'nin kapalı kalacağı süreyi ayarlar.Ayarlamayı SS:DD formatında yapın, en uzun gecikme ayarı 23 saat 59 dakikadır.

Alarm Gecikmesini Sil seçeneği Yalnızca Manüel olarak ayarlanırsa, kontrol ünitesindeki bir operatör tarafından manüel olarak silinmediği sürece bir yüksek debi veya programlanmamış debi alarmından sonra otomatik sulama devam etmez.Operatör kadranı Debi menüsüne getirilmeli, Debi Alarmlarını Sil ve silinmesi gereken Debi Alarmları seçilmeli ve Seçilenleri Sil seçeneğine tıklanmalıdır.

 

Debi İzinleri

Debi Bölgeleri menüsünde İzinler yazılım tuşuna basın.

Sulama Bütçesi: Takvim ayında bu Debi Bölgesi için izin verilen toplam debi miktarını girin.Toplam debi aylık bütçeyi aşarsa, ekranda bir alarm mesajı görüntülenir.Bu alarm verildiğinde, kontrol ünitesi otomatik olarak sulamayı durdurmaz.

Manüel Sulama İzni: Manüel sulama için izin verilen ilave debi oranını ayarlar.Bu miktar, otomatik sulama sırasında gerçekleşebilecek herhangi bir manüel sulamaya izin vermek için yüksek debi sınırına eklenir.

 

İstasyon Kur

Kadranı İstasyonlar menüsüne getirin ve İstasyon Kurulumu'nu seçin. Debi İzleme işlemini tamamlamak için tüm istasyonların bir Debi Bölgesi'ne atanması gerekir.

 

İstasyon P/MV Kullanımı

İstasyon P/MV kullanımı, temel işlemler kurulumu sırasında zaten atanmış olabilir. Atanmamışsa, burada her bir istasyon için istediğiniz P/MV etkinleştirmelerini gerçekleştirebilirsiniz. Bazı seçimler gri renkte ve seçilebilir değilse, P/MV çıkışı zaten farklı bir fonksiyona atanmıştır.

 

Debi Bölgesi

Bu, kontrol ünitesine istasyonun hangi Debi Bölgesi'ne ait olduğunu bildiren oldukça önemli bir ayardır. Aslında, bu ayar hangi debi sensörünün istasyon debisini okuyacağını da bildirir. Debi İzleme, tüm gerekli istasyonlar Debi Bölgesi'ne atanmadan çalışamaz.

 

Debi Öncelikli

Öncelik ayarı, Debi Yöneticisi için kullanılırken Debi İzleme için kullanılmaz. Bu ayar, tüm sulamayı tamamlamak için yeteri kadar zaman olmadığı durumlarda kontrol ünitesinin Hedeflenen Debisine ulaşmak için hangi istasyonunun daha önce çalıştırılacağını belirlemesine yardım eder.

 

Debi Ölçüm Ayarları

Bunlar, kontrol ünitesinin normal koşullar altında hangi istasyonda debi olacağını bilmesi durumuna yönelik ayarlardır. Manüel olarak girilebilir veya debi sensörü olan bir kontrol ünitesi aracılığıyla otomatik olarak öğrenilebilir. Debi Öğren fonksiyonu rakamları doldurana kadar, bu ayar Debi İzleme için boş bırakılmalıdır. Debi Yöneticisi için öğrenilen debi en doğrusudur. Ancak, kontrol ünitesinde debi sensörleri donanımı yoksa debi oranı elle de girilebilir.

 

Kopyala ve Yapıştır

Kopyala ve yapıştır yazılım tuşları, İstasyon Kurulumu ekranının üst yarısını aynı Debi Bölgesi'ndeki benzer istasyonların birçoğuna kopyalamak için kullanılabilir. Bu tuşlar, P/MV Kullanımı ve Debi Bölgesi ayarını sonraki istasyonlara kopyalar. İlk istasyonu ayarlayın, kopyala düğmesine basın ve ardından Sonraki İst yazılım tuşuna tıklayıp Yapıştır'a basın. Çoklu Debi Bölgesi oluşturulacaksa, her Debi Bölgesi'ni tek tek çalıştırmak en kolay yol olacaktır.

 

Debi Öğren

Debi İzleme kurulumun son adımı (MainSafe™ seçeneği etkinleştirilmemişse) gerçek öğrenme sürecidir.

Kadranı Debi menüsüne getirin ve Debiyi Öğren seçeneğini belirleyin.Ekranda en son öğrenilen debi çalışmasının durumu (varsa) gösterilir.

Debi öğrenme, yalnızca programda halihazırda bir Çalışma Süresi olan istasyonları test eder.

Debi öğrenme, öğrenme tamamlanana kadar diğer tüm otomatik ve manüel sulamaları iptal eder.Diğer istasyonlar belirli nedenlerden dolayı çalışıyorsa debi öğrenilemez.

İstasyonların öğrenmeye hazır olduğunu doğrulamak için Rapor yazılım tuşuna basın. Bu işlem, kaç tane debi sensörünün yapılandırıldığını, kaç tane istasyonun çalışma süresi olduğunu ve kaç tanesinin halihazırda bir debi oranı verisine sahip olduğunu gösterir.

Tüm istasyonların çalışma süresi varsa Öğren yazılım tuşuna basın. Kontrol ünitesi, debileri öğrenmek için her bir istasyonu tek tek en fazla 5 dakika (artı her bir istasyon için ayarlanan gecikme süresi kadar), çalıştırma işlemine başlar. Debi kısa sürede dengelenirse, kontrol ünitesi 5 dakikanın tamamını kullanmadan bir sonraki istasyona geçer.

İstasyon sayısına ve debinin ne kadar dengeli olduğuna göre debi öğrenme işlemi uzun sürebilir.

Öğrenme tamamlandığında, Debiyi Öğren ekranı kaç istasyonun öğrenildiği ve kaç istasyonun öğrenilemediği özetler. Öğrenilemeyen istasyonlardaki sorunları giderin (kurulumda veya sahada) ve öğrenilemeyen istasyonları doldurmak için öğrenmeyi tekrar deneyin.

 

Debi Öğrenmesini Zamanlama

Kontrol ünitesinin daha sonraki bir tarih ve saatte otomatik olarak Debiyi Öğrenmesi sağlanabilir.Debi öğrenmesinin diğer tüm otomatik sulamaları iptal edeceğini unutmayın. Kritik sulamalarla çakışmayan bir tarih ve saat belirleyin.

 

Hidrolik Özet

Kadranı Debi menüsüne getirin ve Hidrolik Özet seçeneğini belirleyin. Hidrolik Özet, kontrol ünitesi hidroliklerinin o anda tam olarak nasıl ayarlandığını gösteren bir rapordur. MainSafe bölgelerinden (varsa) Debi Bölgeleri'nden, Debi Sensörleri'nden, P/MV'lerden bağımsız istasyonlara kadar debiyle ilgili her şeyin bağlantılarını gösterir.

Kontrol Ünitesi'ne, Debi Bölgesi'ne ve MainSafe'e göre görüntüleme yapmak için yazılım tuşlarını kullanın.

Bu, geçerli kurulumu incelemenin ve yanlış ya da eksik bir işlem olup olmadığını görmenin en kolay yoludur.

 

Debi Toplamı

Debi Toplamı, belirli bir zaman aralığında tüketilen toplam su miktarıdır. Kontrol ünitesinin nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak farklı düzeylerde görüntülenebilir.

Debi Toplamı MainSafe'e (varsa), Debi Bölgesi'ne ve bağımsız debi sensörüne göre hesaplanır.

Debi toplamları, Gün, Hafta, Ay ve Yıl olarak yazılım tuşları tıklanarak görüntülenebilir. İstediğiniz tarih aralığını seçmek için Fasıla alanına tıklayın.

Görüntülenecek zaman periyotunu belirtmek için Fasıla alanına tıklayın.

 

Debi Gör

Tüm sensörlerdeki geçerli debi oranını, Ana Ekran/Etkinlik ekranında istediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz. 6 adede kadar debi sensöründe gerçek debi oranını görmek için Debiyi Gör yazılım tuşuna basın. Kontrol ünitesi isteğe bağlı Wi-Fi modülü ile donatıldıysa, geçerli debi mobil cihazda da görüntülenebilir.

Gör Mesajlar yazılım tuşu etkinse, Debi Gör tuşu görünmeden önce tüm mesajları silmelisiniz.

Hala yardıma ihtiyacın var mı? Buradayız.

Bize hangi konuda desteğe ihtiyacınız olduğunu söyleyin, biz de sizin için en iyi çözümü bulalım.

İletişim Desteği