Support
ACC2 Support

ACC2 - Pump/Master Valve Setup

Ana Menü'de kadranı İstasyonlar menüsüne ayarlayın. Gerekirse her bir istasyon için İstasyon P/MV Kullanımını ayarlayın.

1'den 3'e kadar olan P/MV çıkışları, her zaman Güç Kaynağı Panosu'ndaki çıkış terminallerine karşılık gelir.P/MV çıkışları 4, 5 ve 6 ise normal istasyon çıkışlarına atanabilir.Bu sayfanın daha aşağısındaki Normal P/MV’ler kısmına bakın.

Tüm P/MV çıkışları, Normalde Kapalı olarak ayarlanır ancak Cihazlar menüsünden Normalde Açık pozisyonu için değiştirilebilir.Bkz. P/MV İşlemi bölümü.

 

Yazılım İle P/MV'ler (4-6)

İstasyon çıkışlarından birini ilave P/MV olarak kullanılmak üzere seçmediğiniz sürece 4 ila 6 P/MV çıkışları "Devre Dışı" olarak görünür.

Bunlar "yazılım ile P/MV'ler" olarak adlandırılır. İstasyon bir P/MV olarak ayarlandığında, bu ayarlama istasyonun tek fonksiyonu olacaktır ve "normal" bir istasyon olarak sulama programlarına dahil edilmemelidir.

 

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Evet | No