Support
ACC2 Support

ACC2 - Blocks

Blok, bir program içinde aynı çalışma süresi için aynı zamanda çalışan bir elektronik istasyon grubudur (Bloklar orijinal ACC'de "SSG'ler" olarak geçer).

Blok oluşturmak için kadranı İstasyonlar'a getirin ve Bloklar'ı seçin. İsterseniz Blok için bir ad girebilirsiniz.

Kadranı aşağı istasyon alanlarına getirin, tıklayın ve Blok'ta olacak istasyon numaralarını girin.

Ayrıca, Bloklar kendi Döngü ve Islatma ayarlarına sahip olabilir.

  • Her bir Blok'ta 8 adede kadar istasyon bulunabilir.
  • Kontrol ünitesi başına 64 adede kadar blok olabilir.
  • Ayrı ayrı istasyonlarla bir program içinde karıştırılabilir.
  • Bloklar içeren programlar, çalışan diğer programlarla hiçbir şekilde sınırlanmaz. Kontrol ünitesi kapasitesini aşacak kadar fazla istasyonu açmaz, bu sebeple blokları yöneten ayrı kurallar yoktur.
Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Evet | No