Support
ACC2 Support

ACC2 - Start Stations, Programs, and Blocks

Bir istasyon, Blok veya programı başlatmak için Koşullu Tepki kullanırken, diğer seçenekler seçimin altında görünür.

 

Mod

Mod, Manuel olarak ayarlanırsa istasyon, Blok veya program tek başına çalışır ve tepki sona erene kadar diğer tüm otomatik sulamalar durdurulur.

Mod, Otomatik olarak ayarlanırsa tepki diğer programlanmış sulamayı duraklatmadan gerçekleşir.Sistem Debi Yöneticisi'ni kullanıyorsa, tepki anında başlamayabilir.Tepki gösteren istasyonlar (varsa) Debi Yöneticisi tarafından Hedeflenen Debi'ye dahil edilir.

Durum Ortadan Kalkarsa Dur seçeneği işaretlendiğinde istasyon, Blok veya program yalnızca tetikleyici durum varken çalışır.Durum devam ederse, istasyon veya Blok belirlenen çalışma süresi boyunca çalışır ve program bir kereliğine program süresi boyunca çalışır.

Kutu işaretlenmezse, tepki toplam çalışma süresi veya program boyunca devam eder.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Evet | No