Support
ACC2 Support

ACC2 - Station Setup

İstasyonların adlandırılmasına olanak sağlar. Diğer seçeneklerin çoğu, Debi İşlemleri bölümünde daha ayrıntılı bir şekilde açıklanır.

İstasyon P/MV Kullanımı, program her çalıştığında, programın hangi normalde kapalı P/MV çıkışlarını etkinleştireceğini belirtir.

İstasyon Debi Bölgesi ataması (Debi Yöneticisi ve/veya Debi İzleme için gereklidir).

Debi Öncelikli (Debi Yöneticisi'nde kullanılır). Bir istasyonun debi yönetiminde daha erken sulanması olasılığını artırmak için kutuyu işaretleyin.

Debi Oranı: İstasyon için tipik debiyi girin veya öğrenin.Hem Debi Yöneticisi'nde hem de Debi İzleme'de kullanılır.Bkz. Debi İşlemleri.

Gecikme: Yüksek veya alçak debiler alarma neden olmadan önce istasyonun ne kadar süreyle çalışacağını ayarlar. Debiyi dengelemesi daha uzun süren istasyonlar için daha uzun gecikmeler ayarlayın.

"X" işaretli P/MV kutuları kullanılamaz. Bunun nedeni, bu PM/V'lerin halihazırda diğer Debi Bölgeleri veya MainSafe bölgeleri için atanmış olmasıdır.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Evet | No