Support
ACC2 Support

ACC2 - Station Limits

İstasyon Sınırları, tek seferde kaç istasyonunun çalışabileceğini ayarlar.

Örtüşme veya Çakışma, manüel olarak her bir programın diğer programlarla çakışmak üzere veya örtüşmesi gerekecek şekilde ayarlanabileceği anlamına gelir.Örtüşme olarak ayarlanan programlar yalnızca kendi kendilerine çalışır.

SmartStack, tüm kontrol ünitesinde çakışmalarına izin verilen maksimum program sayısını belirtir.

Maksimum Eşzamanlı İstasyonlar, tüm kontrol ünitesinde herhangi bir nedenle gerçekleşebilecek eşzamanlı istasyonların toplam sayısıdır.Bu, genellikle Debi Yöneticisi ile kullanıma yöneliktir ancak diğer durumlarda da uygulanabilir.

Debi Yöneticisi etkinleştirilirse, ekran da Program Sınırları görüntülenir. Bu seçenek, herhangi bir program içinde çalışabilecek maksimum istasyon sayısını ayarlar. Debi Yöneticisi bir debi oranı hedefine ulaşmak için istasyonları programlarken sulamanın çok sayıda programa yayılmasını sağlamak için kullanılabilir.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Evet | No