Support
ACC2 Support

ACC2 - Flow Menu

Debi menüsü, çeşitli debi fonksiyonları için tüm kurulumları içerir.Bu kurulumlar, Debi İşlemleri bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

 

Debi Alarmlarını Silme

Debi Alarmını Silme fonksiyonu, Yüksek Debi alarmı olan bir MainSafe'in veya Debi Bölgesi'nin yeniden sulama yapmasına olanak sağlar. Bir Debi Bölgesi veya MainSafe debi alarmı gerçekleşirse, Debi Alarmlarını Silmek için Ana Ekran'da bir kısayol tuşu sunulur.

Alarm Gecikmesini Sil seçeneği Yalnızca Manuel olarak ayarlanırsa, yeniden sulama yapabilmesi için kullanıcının bu fonksiyonun alarmını manuel olarak silmesi gerekir.

Alarm Gecikmesini Sil seçeneği SS:DD formatında bir zamana ayarlanırsa, kontrol ünitesi süre geçtikten sonra MainSafe veya Debi Bölgesi'nde sulamayı otomatik olarak yeniden çalıştırabilir.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Evet | No