A2C-CELL-E – Instalacja

Wyłącz zasilanie sterownika za pomocą przełącznika zasilania na transformatorze.
Instalacja modułu
Usuń zaślepkę przeciwpyłową lub zainstalowany wcześniej moduł z dołu tylnej części obudowy sterownika. Naciśnij przycisk sprężynowy i pociągnij go w dół, aby go wyjąć. Wsuń nowy moduł, aż usłyszysz kliknięcie.
Wymiana karty SIM
Moduł zawiera narzędzie do wyjmowania lub instalowania karty SIM. Jest ono zwykle używane tylko podczas zmiany karty SIM dostarczonej przez firmę Hunter na lokalną kartę SIM.
  1. Wyjmij narzędzie z gniazda w module.
  2. Włóż narzędzie do gniazda karty SIM (amerykańskie i międzynarodowe gniazda SIM znajdują się w nieco innych lokalizacjach). Delikatnie naciśnij kartę SIM za pomocą narzędzia i zwolnij nacisk. Karta SIM wysunie się częściowo. W razie potrzeby użyj ponownie narzędzia, aby całkowicie wyjąć kartę SIM.
  3. Przed włożeniem nowej karty SIM sprawdź prawidłowe ustawienie karty SIM zgodnie z ikoną na produkcie. Wsuń kartę SIM w narzędzie i delikatnie wciśnij ją do gniazda, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

 
 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem