A2C-CELL-E – Konfiguracja oprogramowania

Aby dodać sterownik do systemu Centralus, przejdź do swojego konta Centralus. Użytkownik musi posiadać bezpłatne konto Hunter, aby dodać sterownik.

  1. Z ikony Menu głównego oprogramowania wybierz opcję Add Controller (Dodaj sterownik).
  2. Wpisz nazwę sterownika i 10-cyfrowy numer seryjny z modułu A2C-LTE lub A2C-CELL-E.

Numer seryjny jest wydrukowany na module i jest również widoczny na ekranie sterownika Network Info (Informacje o sieci). Wprowadź wszystkie zera zawarte w numerze seryjnym i kliknij pozycję Next (Dalej). Wprowadź poprawny adres lokalizacji sterownika i wybierz typ połączenia. Należy wybrać opcję Cellular (Komórkowe), w przeciwnym razie instalacja nie będzie możliwa. Wyświetlony zostanie ekran rozliczeń i aktywacji za pośrednictwem bezpiecznego, zewnętrznego dostawcy usług komórkowych firmy Hunter. Po zakończeniu tego kroku nastąpi powrót do procesu konfiguracji.

 

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować rozliczenia i płatności. Po zakończeniu procesu konfigurowania rozliczeń kontynuuj konfigurację sterownika. Wprowadź adres sterownika. Adres musi być prawidłowym adresem w serwisie Google Maps™, aby został zaakceptowany. Naciśnij przycisk Next (Dalej). Ze względów bezpieczeństwa po wprowadzeniu wymaganych informacji oprogramowanie wyśle kod weryfikacyjny sterownika.

 
Weryfikacja oprogramowania systemowego

Przejdź do menu ustawień sterownika i wybierz opcję Controller Verification (Weryfikacja sterownika). Należy wybrać ekran Controller Verification (Weryfikacja sterownika) przed naciśnięciem przycisku Next (Dalej), w przeciwnym razie kod nie zostanie wysłany (oprogramowanie musi wykryć poprawny ekran na wyświetlaczu przed wysłaniem kodu). Wprowadź kod z ekranu weryfikacji sterownika na ekranie konfiguracji oprogramowania.

Jeśli kod weryfikacyjny jest poprawny, sterownik zostanie dodany do oprogramowania i mapy. Ikona sieci na ekranie głównym sterownika powinna teraz wyświetlić się na zielono.

 

 

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem