ICC2 – Przepływ (opcjonalnie)

W karcie PRZEPŁYW wyświetlany jest bieżący przepływ w czasie rzeczywistym oraz sumy przepływu (dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne). Ta funkcja umożliwia ręczne ustawienie pojedynczej liczby (GPM), która jest wyższa niż najwyższy przepływ (GPM) w strefie systemu. Po określeniu strefy najwyższego przepływu możesz ustawić tę liczbę, wykonując poniższe czynności. Wszystkie konfiguracje PRZEPŁYWU muszą zostać przeprowadzone w oprogramowaniu Centralus dla sterownika ICC2. Aby ta funkcja działała w oprogramowaniu, musi być zainstalowany czujnik przepływu. Dowiedz się więcej

WAŻNE: istniejące moduły WiFi/LAN z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.01 lub wyższej mogą zostać zaktualizowane bezprzewodowo do wersji 2.08, aby włączyć funkcje przepływu danych. Aby dokończyć aktualizację, należy ręcznie połączyć się z lokalną siecią Wi-Fi.

  1. Zaloguj się na swoje KONTO CENTRALUS. Na karcie LISTA STEROWNIKÓW wybierz model sterownika  ICC2.
  2. Na karcie USTAWIENIA wybierz INFORMACJE O SIECI.
  3. Kliknij NIEBIESKI przycisk aktualizacji.

 

Wykonaj poniższe kroki, aby wyświetlić dane PRZEPŁYWU na platformie zarządzania nawadnianiem Centralus™.

1

Zaloguj się na swoje KONTO CENTRALUS. Na karcie LISTA STEROWNIKÓW wybierz model sterownika ICC2.

2

Wybierz kartę PRZEPŁYW.

3

Wybierz DODAJ CZUJNIK.

4

Wybierz model CZUJNIKA PRZEPŁYWU z listy rozwijanej. Kliknij ZAPISZ. Wybranie opcji INNE umożliwi wprowadzenie współczynnika KFACTOR i WARTOŚĆ KOMPENSACJI dla niestandardowego czujnika przepływu. Numery kalibracyjne można uzyskać u producenta.  Dowiedz się więcej

5

Wybierz WYŁĄCZENIE PRZY WYSOKIM PRZEPŁYWIE.  Wybierz MAKSYMALNE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU i WSPÓŁCZYNNIK OPÓŹNIENIA. Kliknij ZAPISZ.

  • Maksymalne natężenie przepływu – tę wartość można ustawić po określeniu strefy najwyższego przepływu. W większości przypadków należy skorzystać ze specyfikacji dysz, aby obliczyć wartość dla strefy najwyższego przepływu.
  • Współczynnik opóźnienia – jest to opóźnienie rozruchu pozwalające na ustabilizowanie się systemu przed monitorowaniem przez czujnik przepływu warunków wysokiego przepływu.
6

Ekran główny PRZEPŁYWU pokaże każdy BIEŻĄCY PRZEPŁYW występujący w systemie.

7

Po ustaleniu przepływu można zobaczyć historyczne zużycie wody w określonym OKRESIE.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem