Centralus - Czas pracy

Korzystając z oprogramowania Centralus, masz możliwość zmiany SEKCJI, BLOKU i/lub OPÓŹNIENIA CZASU PRACY. Maksymalny czas pracy dla wszystkich modeli sterowników A2C wynosi 12 godzin.  Minimalny czas pracy wynosi 15 sekund w przypadku modelu z dekoderem i 1 sekundę w przypadku modelu konwencjonalnego. Oprócz ustawienia podstawowego czasu pracy można edytować czas pracy dla wielu zdarzeń (sekcji, bloków lub opóźnień) oraz wyświetlić całkowity czas pracy programu z urządzenia mobilnego lub komputera.

 

Edytuj czasy pracy
 1. Zaloguj się na swoje KONTO CENTRALUS.
 2. Wybierz nazwę sterownika z LISTY STEROWNIKÓW.
 3. Kliknij HARMONOGRAM.
 4. Kliknij CZAS PRACY.
 5. Kliknij (
  ) ikonę EDYCJI w prawym górnym rogu.
 6. Wybierz DODAJ CZAS PRACY lub zaznacz pole wyboru dla istniejącego czasu pracy danego zdarzenia.
  • W przypadku dodawania nowej sekcji wybierz TYP PRACY (sekcja, blok lub opóźnienie) oraz NUMER/NAZWĘ.
 7. Kliknij EDYTUJ i dodaj żądany CZAS PRACY dla tego zdarzenia.
 8. Kliknij ZASTOSUJ, a następnie ZAPISZ.

UWAGA: Jeśli wymagane jest usunięcie czasu pracy sekcji dla tego harmonogramu, wybierz przycisk ( 

), aby usunąć.

Edycja czasów pracy dla wielu zdarzeń (sekcja, blok lub opóźnienie)
 1. Zaloguj się na swoje KONTO CENTRALUS.
 2. Wybierz nazwę sterownika z LISTY STEROWNIKÓW.
 3. Kliknij HARMONOGRAM.
 4. Kliknij CZAS PRACY.
 5. Kliknij ikonę (EDYCJI w prawym górnym rogu.
 6. Zaznacz pole ZBIORCZE CZASY PRACY nad nazwami stref.
 7. Kliknij EDYTUJ i dodaj żądany CZAS PRACY dla tego zdarzenia.
 8. Kliknij ZASTOSUJ , a następnie ZAPISZ.
Wyświetl całkowity czas pracy programu
 1. Zaloguj się na swoje KONTO CENTRALUS.
 2. Wybierz nazwę sterownika z LISTY STEROWNIKÓW.
 3. Kliknij HARMONOGRAM.
 4. Kliknij CZAS PRACY.
 5. Wyświetl CAŁKOWITY CZAS PRACY dla całego harmonogramu.

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem