Centralus – DODAWANIE STEROWNIKA ACC2 LUB ICC2

Dodanie sterownika ACC2 lub ICC2 w oprogramowaniu Centralus jest prostym procesem, ale będzie się różnić w zależności od modelu sterownika. Przed dodaniem do konta należy spełnić kilka wymagań.

 1. Utwórz darmowe konto Hunter tutaj.
 2. Aby ukończyć konfigurację w Centralus, musisz mieć fizyczny sterownik z podłączonym modułem komunikacyjnym.
  • Kompatybilne sterowniki obejmują modele ICC2 i ACC2.
  • Aby można było kontynuować konfigurację, moduł komunikacyjny musi być podłączony do Internetu za pośrednictwem lokalnego routera.
 3. Dostępne akcesoria przyłączeniowe wymagane dla każdego sterownika:
  • ICC2 – WIFIKIT (moduł komunikacyjny Wi-Fi dla ICC2) lub moduł komunikacyjny Ethernet LANKIT dla ICC2 (wymaga łącza sieciowego)
  • ACC2 – A2C-WIFI (wewnętrzny moduł Wi-Fi), A2C-LAN (moduł sieciowy Ethernet do sterowników ACC2) lub A2C-LTE (połączenie komórkowe z ACC2 (wymagany miesięczny plan usług)
ACC2 – Dodawanie sterownika
 1. Zaloguj się na swoje KONTO CENTRALUS.
 2. Kliknij ikonę MENU ().
 3. Kliknij DODAJ STEROWNIK.
 4. Wprowadź NAZWĘ STEROWNIKA (do 50 znaków).
 5. Wprowadź NUMER SERYJNY sterownika (10 cyfr).  
  1. Na sterowniku ACC2 naciśnij dolny przycisk programowy MENU GŁÓWNE.
  2. Za pomocą pokrętła przejdź do ekranu USTAWIEŃ.
  3. Wciśnij pokrętło, a następnie przejdź do SIECI i wybierz.
  4. Numer seryjny znajduje się w dolnej części ekranu.
 6. Wprowadź ADRES sterownika (musi to być prawidłowy adres pocztowy w Google Maps).
 7. Zweryfikuj sterownik – MENU GŁÓWNE> USTAWIENIA > WERYFIKACJA STEROWNIKA.
 8. Wprowadź 5-CYFROWY KOD ze sterownika do oprogramowania Centralus po wyświetleniu monitu.
 9. Kliknij KONTYNUUJ; sterownik można teraz skonfigurować do programowania.
ICC2 – Dodawanie sterownika
 1. Zaloguj się na swoje KONTO CENTRALUS.
 2. Kliknij ikonę MENU ().
 3. Kliknij DODAJ STEROWNIK.
 4. Wprowadź NAZWĘ STEROWNIKA (do 50 znaków).
 5. Wprowadź NUMER SERYJNY sterownika (10 cyfr) znajdujący się na białej naklejce przewodu ethernetowego podłączonego do modułu Wi-Fi.
 6. Wprowadź ADRES sterownika (musi to być prawidłowy adres pocztowy w Google Maps).
 7. Kliknij DALEJ. Następnie Centralus spróbuje automatycznie połączyć się z urządzeniem o numerze seryjnym wprowadzonym powyżej.
  • Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione, konfiguracja nie powiedzie się. Sprawdź numer seryjny i połączenie, a następnie spróbuj ponownie.
  • Jeśli urządzenie odpowie, Centralus przejdzie do sprawdzenia, czy jest to prawdziwy sterownik.
 8.  Przekręć pokrętło na CZASY STARTU i kliknij DALEJ. Jest to kontrola bezpieczeństwa służąca do sprawdzenia, czy dana osoba instaluje sterownik.
 9. Ustaw pokrętło w położeniu RUN (PRACA).
 10. Konfiguracja sterownika powinna zakończyć się pomyślnie. Na koniec kliknij KONTYNUUJ.

Gdy Centralus zweryfikuje pozycję pokrętła, sterownik zostanie dodany, a na ekranie pojawi się prośba o przywrócenie pokrętła do pozycji Pracy. Można teraz powrócić do listy sterowników, aby wyświetlić lub skonfigurować sterownik.

Po pierwszym kliknięciu nowego sterownika pojawi się opcja pierwszej konfiguracji:

Ekran Centralus – Konfiguracja po raz pierwszy

 

Użyj bieżących ustawień na sterowniku: ta funkcja jest zwykle używana w celu dodania komunikacji do istniejącego sterownika. Pozwoli to na przesłanie i zapisanie programowania, które jest już w sterowniku do oprogramowania, aby skrócić czas poświęcany na konfigurację.

Zacznij od czystego sterownika: ta opcja jest używana w przypadku zupełnie nowych instalacji, w których sterownik nie został zaprogramowany. Spowoduje to otwarcie pustego ekranu programowania, co umożliwi skonfigurowanie sterownika całkowicie z poziomu oprogramowania.

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem