ICC2 – Sprawdzanie stanu połączenia

Po zainstalowaniu CELLKIT w sterowniku ICC2 i włączeniu zasilania jest on gotowy do połączenia z Internetem. Aby sprawdzić STATUS POŁĄCZENIA lub ustawić własną konfigurację karty SIM, pobierz bezpłatną aplikację CELLKIT ze sklepu App Store lub Google Play, a następnie wykonaj poniższe czynności.

UWAGA: W przypadku korzystania z sieci komórkowej (karta SIM dostarczona przez firmę Hunter) aplikacja CELLKIT nie jest wymagana do żadnego rodzaju konfiguracji.

1

Otwórz aplikację CELLKIT, aby uzyskać dostęp do modułu CELLKIT za pośrednictwem technologii Bluetooth®.

 
2

Zainicjuj łączność Bluetooth, naciskając przycisk parowania Bluetooth na module wewnętrznym CELLKIT (dioda LED Bluetooth będzie migać na niebiesko podczas łączenia).

3

Upewnij się, że Bluetooth jest włączony na smartfonie, i otwórz aplikację CELLKIT. Aplikacja automatycznie wyszukuje dostępne połączenia Bluetooth. Dostępny moduł CELLKIT powinien pojawić się na liście urządzeń jako „HunterLTEM-XXXXXXXXXX” (X oznacza numer seryjny CELLKIT, który jest wytrawiony laserowo z tyłu modułu wewnętrznego). Wybierz urządzenie, aby kontynuować konfigurację.

4

Podczas początkowej konfiguracji zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie hasła w celu uwierzytelnienia połączenia Bluetooth. Domyślne hasło to Hunter1. Hasło można zmienić po pierwszej konfiguracji w ustawieniach Bluetooth w aplikacji.

5

Po sparowaniu przez Bluetooth pojawi się ekran informacji o urządzeniu. Jeśli wyświetli się komunikat Połączono z Internetem, można skonfigurować sterownik w oprogramowaniu Centralus. Dowiedz się więcej

Jeśli konfigurujesz własną opcję karty SIM, przewiń w dół, aby uzyskać dostęp do Ustawień sieci komórkowej, i wykonaj następny krok.

6

Nazwa punktu dostępu (APN) i profil operatora są wymagane do aktywacji sieci komórkowej. W przypadku korzystania z dołączonej karty SIM domyślny APN i profil operatora zostaną wstępnie wybrane.

  • APN – zipitwireless.com.attz
  • Profil dostawcy – AT&T

Informacje o APN

7

Zapisz ustawienia sieci komórkowej i wróć do ekranu Informacje o urządzeniu. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia z siecią komórkową status połączenia wyświetli komunikat „Połączono z Internetem”. Na module wewnętrznym dioda LED połączenia komórkowego będzie świecić na zielono. Zestaw CELLKIT jest teraz gotowy do dodania do platformy Centralus™.

Informacje o APN

Ameryka Północna – w przypadku korzystania z własnej karty SIM i taryfy transmisji danych komórkowych należy się upewnić, że są one kompatybilne z modułem CELLKIT. 

  • Sieci AT&T i Verizon, M1/LTE-M (patrz specyfikacja produktu).
  • APN – zapewniany przez operatora.
  • Wybierz „Inne” z rozwijanego menu APN, aby wprowadzić APN.
  • Profil dostawcy – Wybierz AT&T, Verizon lub automatyczne wykrywanie.

Międzynarodowe – dołączona karta SIM nie działa na rynkach międzynarodowych; użytkownicy będą musieli wyjąć dołączoną kartę SIM i pozyskać własną kartę SIM oraz lokalną taryfę danych komórkowych. Aby uzyskać informacje na temat międzynarodowej kompatybilności komórkowej z sieciami LTE-M/NB-IoT, należy zapoznać się ze specyfikacją produktu.

  • APN – Dostarczony przez operatora; wybierz „Inny” z rozwijanego menu APN, aby wprowadzić APN.
  • Profil dostawcy — wybierz opcję automatycznego wykrywania.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem