Centralus – Alarmy

Sterownik przechowuje do 250 zarejestrowanych alarmów, z datą i godziną, począwszy od ostatniego alarmu. Po skonfigurowaniu alertów tekstowych możesz otrzymywać jedną z poniższych wiadomości na temat każdego modelu sterownika.

UWAGA: Centralus nie wyśle więcej niż jednego alertu tekstowego na sterownik w ciągu 24 godzin.

ACC2 – Alarmy
AlarmSMSOpis
Brak wykrytych modułówTaknie wykryto żadnych modułów sekcji ani dekodera. Rozmiar sekcji wynosi 0.
LowVoltageFaultTakpodstawowe zasilanie AC sterownika jest zbyt niskie (poniżej 105 VAC).
RTC (zegar czasu rzeczywistego)Nie dotyczymogła wystąpić usterka zegara albo bateria CR2032 jest wyczerpana lub jej brakuje.
MainSafeFlowZoneFlowAlarmDetectedTakwykryto przepełnienie lub niedopełnienie bądź brak przepływu w MainSafe.
StationFlowAlarmDetected (*)Nie dotyczyWykryto przepełnienie lub niedopełnienie bądź brak przepływu w przypadku sekcji.
DecoderModuleOverloadedTakmaksymalne obciążenie prądowe modułu dekodera zostało przekroczone (1800 mA przy 1,2 Hz).
StationFaultDetectedTakWykryto prąd przetężeniowy sekcji, który przekroczył 800 mA.
PMVFaultDetectedTakWykryto prąd przetężeniowy pompy lub zaworu głównego, który przekroczył 800mA.
WeatherSensorCommsFaultDetectedTakbrak komunikacji z czujnikiem.
MaximumTransformerCurrentExceededNie dotyczywykryto prąd przetężeniowy na wewnętrznym transformatorze. Przekroczenie 1 A przy 50/60 Hz.
CANBusFaultDetectedTakInterfejs nie komunikuje się z żadnym modułem (z wyjątkiem modułu przepływu).
WeatherSensorAlarmDetectedNie dotyczystatus czujnika zmienił się z nieaktywnego na aktywny.
NWWViolationDetectedTakharmonogram okna bez nawadniania jest aktywny.
SensorDecoderFaultNie dotyczyDekoder czujnika nie jest zaprogramowany poprawnie lub nie jest wykrywany na przewodzie dwużyłowym.
PowerOutageNie dotyczyten alarm jest generowany po przywróceniu zasilania.
ClikSensorAlarmDetectedNie dotyczyCzujnik Clik jest aktywny.
ICC2 – Alarmy
  • Tylko w przypadku alarmów krytycznych
  • Gdy czujnik jest aktywny
  • W przypadku zmiany położenia pokrętła
  • Gdy aktywny jest programowalny dzień bez nawadniania

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem