Centralus - LANKIT – Konfiguracja komunikacji

 1. Po podłączeniu wszystkich kabli i przywróceniu zasilania sterownika LANKIT natychmiast rozpocznie wyszukiwanie punktu dostępu do Internetu. Podczas próby nawiązania połączenia przez LANKIT diody LED będą początkowo migać wielokrotnie, a następnie lewa dioda LED będzie świecić na czerwono podczas wyszukiwania sieci.
 2. Aby sprawdzić, czy LANKIT pomyślnie połączył się zarówno z siecią internetową, jak i serwerem Centralus, porównaj swój wyświetlacz z przykładowymi widokami na ekranie.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem
 • Jeśli pierwsze dwie diody LED świecą się na zielono, próba zakończyła się powodzeniem. LANKIT jest teraz połączony z routerem i serwerem Centralus. Przejdź do konfiguracji oprogramowania.
 • Jeśli pierwsza kontrolka świeci się na czerwono po dłuższym czasie (do dwóch minut), próba połączenia nie powiodła się.
  • Przełącz zasilanie na LANKIT i ponów próbę połączenia.
  • Sprawdź dokładnie, czy router działa poprawnie. W razie potrzeby zresetuj router.
 • Jeśli pierwsza kontrolka zaświeci się na zielono, ale druga na czerwono, oznacza to, że LANKIT był w stanie połączyć się z routerem, ale nie z serwerem Centralus.
  • Sprawdź połączenie internetowe z routerem i spróbuj ponownie.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem