Centralus - WIFIKIT - Konfiguracja sieci

Po zakończeniu wszystkich połączeń na WIFIKIT pojedyncza dioda LED będzie migać na czerwono, co wskazuje, że jest w trybie połączenia. Jeśli WIFIKIT był już wcześniej połączony lub połączenie się nie powiodło, należy ponowić próbę połączenia. Naciśnij czarny przycisk na WIFIKIT (po prawej stronie diod LED), aby zainicjować tryb połączenia.

 

1

Użyj smartfona lub komputera, aby znaleźć połączenie Wi-Fi dla numeru seryjnego WIFIKIT (np. HunterWiFi-6916). Ten NUMER SIECI jest nadawany przez Twoje urządzenie Hunter WIFIKIT. Wybierz połączenie Wi-Fi i poczekaj, aż smartfon lub komputer poinformuje, że połączenie zostało zakończone.

2

Po podłączeniu do sieci hostowanej przez WIFIKIT smartfon lub komputer automatycznie wyświetli ekran powitalny KONFIGURACJI. W niektórych smartfonach lub przeglądarkach ekran konfiguracji może nie wyświetlać się automatycznie. W takich przypadkach możesz użyć bezpośredniego adresu WIFIKIT. W tym celu wpisz 192.168.1.3 w pasku adresu przeglądarki. Wybierz KONTYNUUJ.

3

Wybierz NAZWĘ SIECI.

4

Wprowadź hasło sieciowe. Kliknij POŁĄCZ.

5

Podczas nawiązywania połączenia będzie migać skrajna lewa DIODA WIFIKIT. Poczekaj co najmniej minutę na wyświetlenie strony „Ukończono próbę połączenia”. Porównaj wyświetlacz z przykładowymi widokami na ekranie.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem
  • Jeśli pierwsze dwie diody LED świecą się na zielono, próba zakończyła się powodzeniem. WIFIKIT jest teraz połączony z routerem i serwerem Centralus. Przejdź do konfiguracji oprogramowania.
    • Przełącz zasilanie na WIFIKIT i ponów próbę połączenia.
    • Sprawdź dokładnie, czy router działa prawidłowo. W razie potrzeby zresetuj router.
  • Jeśli pierwsza kontrolka świeci się na czerwono po dłuższym czasie (do dwóch minut), próba połączenia nie powiodła się.
  • Jeśli pierwsza kontrolka zaświeci się na zielono, ale druga na czerwono, oznacza to, że WIFIKIT był w stanie połączyć się z routerem, ale nie z serwerem Centralus.
    • Sprawdź połączenie internetowe z routerem i spróbuj ponownie.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem