A2C-Wi-Fi – Konfiguracja i podłączenie

1

Nacisnąć przycisk menu głównego i wybrać menu Settings (Ustawienia) za pomocą pokrętła. Nacisnąć pokrętło, aby wybrać opcję.

2

Obrócić w dół do opcji Networking (Sieć) i wybrać sieć.

3

Nacisnąć klawisz programowy, aby przejść do sekcji Wi-Fi Setup (Ustawienia Wi-Fi). Jeśli moduł będzie używany do łączenia się z routerem sieci bezprzewodowej, należy zaznaczyć pole wyboru Network (Sieć). Zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci wraz z ich statusem bezpieczeństwa i względną siłą sygnału (RSSI). W celu zapewnienia niezawodnej komunikacji zaleca się, aby względna siła sygnału wynosiła przynajmniej 70.

4

Użyć pokrętła, aby przejść do sieci, która będzie używana do połączenia ze sterownikiem, i nacisnąć, aby ją wybrać.

5

Po wybraniu sieci pojawi się ekran klawiatury. Należy jej użyć, aby wprowadzić hasło do routera. W wielu hasłach wielkość liter ma znaczenie, dlatego należy korzystać z klawisza Caps Lock, aby w razie potrzeby włączać i wyłączać duże litery.

6

Po wprowadzeniu hasła wybrać pokrętłem opcję Done (Gotowe).

7

Podczas łączenia ekran pokaże informację „Wi-Fi: Connecting…” (Wi-Fi: łączenie…). Po nawiązaniu połączenia na ekranie pojawi się komunikat „Connected to Router” (Połączono z routerem), a sieć zostanie podłączona wraz z przypisanym jej adresem IP.

8

Moduł jest teraz gotowy do połączenia z oprogramowaniem.  Do odwiedzenia strony Centralus należy użyć komputera lub urządzenia mobilnego podłączonego do Internetu.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem