Centralus – ACC2 – Czasy startu

Można utworzyć program nawadniania (HARMONOGRAM) do obsługi zaworów pojedynczo w kolejności numerycznej. Aby sterownik i wybrany przez niego program (HARMONOGRAM) działały automatycznie, należy uwzględnić trzy elementy: kiedy nawadniać (lub czasy rozpoczęcia programu), jak długo nawadniać (lub czasy pracy sekcji) oraz dzień tygodnia do nawadniania (lub dni do nawadniania). Podczas korzystania z oprogramowania Centralus można wysłać te polecenia bezpośrednio do sterownika ACC2. 

 • Tryb:
  • Tryb automatyczny: tryb pracy musi być ustawiony na automatyczny, aby program uruchamiał się automatycznie.
  • Tryb ręczny: nawadnianie w tym trybie nie uruchamia się automatycznie, ale czasy pracy sekcji są zapisywane wyłącznie na wypadek uruchomienia ręcznego nawadniania.
  • Od początku do końca: umożliwia automatyczne uruchamianie programu od wybranej godziny rozpoczęcia do wybranej godziny zakończenia.  Liczba cykli pojawi się po prawej stronie obok pozycji Szacowane cykle.
 • SPIĘTRZANIE LUB NAKŁADANIE:
  • Spiętrzanie: oznacza, że program musi działać samodzielnie. 
  • Nakładanie: oznacza, że czas działania programu może nakładać się na czasy działania innych programów, dzięki czemu programy będą działały jednocześnie.
 • CZAS BEZ NAWADNIANIA: funkcja ta zapewnia użytkownikowi możliwość wyłączenia automatycznego nawadniania w określonych porach dnia, specyficznych dla danego programu.
 • OPÓŹNIENIE SEKCJI: ta funkcja umożliwia użytkownikowi wprowadzenie czasu opóźnienia między wyłączeniem jednej stacji a włączeniem następnej.
 • CZASY STARTU: ta funkcja umożliwia zaprogramowanie czasu startu niezależnie dla każdego z 32 programów. Dla każdego programu można ustawić do DZIESIĘCIU czasów startu w ciągu dnia.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby skonfigurować CZASY STARTU.

1

Zaloguj się na swoje KONTO CENTRALUS. Na karcie LISTA STEROWNIKÓW wybierz model sterownika ACC2.

2

Domyślnym wyborem będzie karta HARMONOGRAM. Wybierz PROGRAM, aby rozpocząć konfigurację. 

3

Wybierz ikonę EDYTUJ, aby otworzyć opcje Czas startu.

4

Wybierz TRYB

5

Wybierz SPIĘTRZANIE lub NAKŁADANIE.

6

Jeśli wymagany jest OKRES NAWADNIANIA, ustaw czas startu i zakończenia.

7

Jeśli wymagane jest OPÓŹNIENIE SEKCJI, ustaw czas opóźnienia między wyłączeniem jednej sekcji a włączeniem następnej.

8

Wybierz CZAS STARTU. Czasy startu można ustawić w odstępach jednominutowych.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem