CENTRALUS – WIFIKIT – Użycie diod LED

Podczas korzystania z centralnego adaptera Wi-Fi ze sterownikiem komercyjnym I2C dostępne są pewne typowe kontrolki LED, które pomogą Ci określić komunikację.

LEDOpis
1.
 • Miga na czerwono w trybie połączenia bezpośredniego.
 • Miga na zielono podczas próby połączenia z punktem dostępu Wi-Fi.
 • Świeci na zielono, gdy urządzenie jest połączone z punktem dostępu Wi-Fi i platformą Centralus.
 • Świeci na czerwono, jeśli nie powiodło się połączenie z punktem dostępu Wi-Fi lub platformą Centralus.
 • Migaj na pomarańczowo podczas odbierania wiadomości z centrali.
 • Dioda jest wyłączona, jeśli nigdy nie wysyłano wiadomości do punktu dostępu Wi-Fi ani platformy Centralus.
2.
 • Dioda jest wyłączona, jeśli nie ma centralnego połączenia.
 • Świeci na zielono, jeśli jest połączenie ze sterownikiem.
 • Świeci na czerwono, jeśli nie powiodło się połączenie ze sterownikiem.
 • Miga na pomarańczowo podczas wysyłania wiadomości do sterownika.
3.
 • Jeśli zainstalowany jest czujnik przepływu, ta dioda LED będzie migać po wykryciu przepływu. Ta lampka pozostaje wyłączona, gdy przepływ nie jest wykrywany.
 • Szybkość migania będzie proporcjonalna do szybkości przepływu.

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem